MBA Strategické řízení podniku

Studium nabízí Business Institut, s.r.o.

Studium nabízí 1,5 roku (3 semestry)
Cena (neplátce DPH) 98 000 Kč
Lokalita studia Kodaňská 558/25, 101 00, Praha 10, Vršovice
Kontakt Ing. Karolína Chmelařová
tel: + 420 234 221 342
mobil: + 420 775 757 140
Fax: + 420 234 221 342
e-mail: info@businessinstitut.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Profesně vzdělávací program Strategické řízení podniku poskytuje studentům všechny potřebné znalosti k tomu, aby byli schopni učinit ta nejlepší rozhodnutí v oblasti strategického managementu.

Program studia strategického managementu je určen především podnikatelům, členům vrcholového a středního managementu, kteří aspirují na pozici top manažera, a to jak v podnikatelském sektoru, tak ve veřejné správě. Program je vysoce užitečný všem pracovníkům, kteří se podílejí nebo se budou podílet na přípravě a realizaci strategického řízení podniků i jiných institucí, čímž výrazně ovlivní jejich výkonnost.

Na úvod programu získají studenti přehled o současných přístupech ke strategickému managementu. Dále se budou zabývat problematikou ve významných domácích i zahraničních firmách a vyzkouší si týmovou přípravu strategické analýzy, která je pro rozhodování o budoucnosti podniku velmi důležitá. Studenti tak budou schopni definovat moderní postupy strategického managementu, i s jeho nástroji a možnostmi implementace, a budou připraveni podílet se na přípravě a realizaci prioritních strategických rozhodnutí. Program dále poskytne studentům znalosti o problematice vymezení přesnosti řízení podniku a tzv. „velmi přesných“ nástrojů řízení v podmínkách neustále se měnících požadavků na trhu. Na závěr programu si studenti na konkrétním praktickém příkladu vyzkouší realizaci krizového managementu.

Organizace studia

Studium je rozloženo do tří semestrů, z nichž každý je dále rozdělen na čtyři moduly. Posledním modulem v závěrečném semestru studia je vypracování disertační práce, jejíž obhajobou a složením závěrečné zkoušky studium končí. Student během studia neskládá dílčí zkoušky, prostředkem kontroly jsou tak postupové práce, které student odevzdává po absolvování každého modulu.

Po přijetí ke studiu získá každý student přístupové údaje do studentské sekce. Jedná se o studijní prostředí, kde se postupně zobrazují jednotlivé moduly programu. Zde tak student nalezne veškeré potřebné informace o průběhu studia či o tematických setkáních s lektory, studijní materiály a termíny pro odevzdání postupových prací. Studentská sekce dále slouží studentům také jako prostředí pro komunikaci s lektory a studijním oddělením. Studenti mají k dispozici i knihovnu Business Institutu, kde naleznou veškerou povinnou literaturu ke studiu.

Www stránka www.businessinstitut.cz/programy-mba/mba-strategicke-rizeni-podniku

Detail školy

Organizátor studia Business Institut, s.r.o.
Člen AIVD SR
Adresa sídla školy Trnkovo náměstí 1112/1, 152 00, Praha 5
Kontakt na společnost tel: + 420 234 221 342
Fax: + 420 234 221 342
e-mail: info@businessinstitut.cz
web: http://businessinstitut.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Management

top
88 000 Kč
1. MBA Management a leadership
Cambridge Business School s.r.o.
dálkové, MBA
Praha
top
29 040 Kč
2. Trendy v řízení lidí – současnost a budoucnost HR
Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze
externí, kvalifikační
Praha
top
29 040 Kč
3. CŽV - Andragogika a personální řízení
Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze
dálkové, kvalifikační
Praha
4. Ekonomika a management - Management v podnikání
Vysoká škola Karla Engliše a. s.
denní, bakalářské
Brno
5. Management a marketing zahraničního obchodu
Evropský polytechnický institut, s.r.o.
dálkové, bakalářské
Kunovice
© 2019 Všechna práva vyhrazena, 0.054s
design: widegrafik.