MBA Management a řízení ve zdravotnictví

Studium nabízí Business Institut, s.r.o.

Studium nabízí 1,5 roku (3 semestry)
Cena (neplátce DPH) 98 000 Kč
Lokalita studia Kodaňská 558/25, 101 00, Praha 10, Vršovice
Kontakt Ing. Karolína Chmelařová
tel: + 420 234 221 342
mobil: + 420 775 757 140
Fax: + 420 234 221 342
e-mail: info@businessinstitut.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Profesně vzdělávací program Management ve zdravotnictví v odborné rovině studenty seznamuje se systémem řízení ve zdravotnictví a poukazuje na principy fungování zdravotnictví v českém a evropském prostředí. Program je blíže zaměřen na problematiku managementu ve zdravotnictví, finančních aspektů, řízení lidských zdrojů, projektového řízení a právní úpravy zdravotnictví. V neposlední řadě tento program představuje manažerské dovednosti a problematiku veřejných zakázek.

Součástí programu je i volitelný blokový modul s názvem „Stres a stresové selhání“, který vede známý český psychiatr a zakladatel Centra duševní pohody Modrá laguna MUDr. Jan Cimický, CSc., a blokový modul na téma „Organizace práce a hodnocení kvality ve zdravotnických zařízeních“ s přednostou Kliniky kardiovaskulární a transplantační chirurgie IKEMU prof. MUDr. Janem Pirkem, DrSc.

Tento program je speciálně navržen pro členy TOP managementu a středního managementu zdravotnických a sociálních zařízení všech typů a forem vlastnictví. Znalosti získané studiem programu jsou však využitelné i pro manažery farmaceutických společností, lázeňských zařízení či pojišťoven, a to jak ze soukromého sektoru, tak i z oblasti veřejné správy.

Program postihuje komplexní problematiku managementu zdravotnických zařízení včetně organizační struktury, financování, mechanismů řízení, role profesních organizací a kontrolního systému, právních disciplín či manažerských dovedností. Součástí programu je také problematika začlenění českého zdravotnictví do systému zemí EU. Na kasuistických příkladech bude studentům podrobně vysvětlena problematika rizik při poskytování zdravotní péče, příčin mimořádných událostí, posuzování správnosti lékařských zákroků a pochybení lékařů a zdravotního personálu.

Absolvent tohoto programu si pak bude schopen vytvořit vlastní aktuální model zvýšení efektivity zdravotnického zařízení a bude se tak moci podílet na vedení, přípravě a realizaci úspěšných strategických rozhodnutí nemocnic a jiných zdravotnických zařízení.

Organizace studia

Studium je rozloženo do tří semestrů, z nichž každý je dále rozdělen na čtyři moduly. Posledním modulem v závěrečném semestru studia je vypracování disertační práce, jejíž obhajobou a složením závěrečné zkoušky studium končí. Student během studia neskládá dílčí zkoušky, prostředkem kontroly jsou tak postupové práce, které student odevzdává po absolvování každého modulu.

Po přijetí ke studiu získá každý student přístupové údaje do studentské sekce. Jedná se o studijní prostředí, kde se postupně zobrazují jednotlivé moduly programu. Zde tak student nalezne veškeré potřebné informace o průběhu studia či o tematických setkáních s lektory, studijní materiály a termíny pro odevzdání postupových prací. Studentská sekce dále slouží studentům také jako prostředí pro komunikaci s lektory a studijním oddělením. Studenti mají k dispozici i knihovnu Business Institutu, kde naleznou veškerou povinnou literaturu ke studiu.

Www stránka www.businessinstitut.cz/programy-mba/mba-management-ve-zdravotnictvi

Detail školy

Organizátor studia Business Institut, s.r.o.
Člen AIVD SR
Adresa sídla školy Trnkovo náměstí 1112/1, 152 00, Praha 5
Kontakt na společnost tel: + 420 234 221 342
Fax: + 420 234 221 342
e-mail: info@businessinstitut.cz
web: http://businessinstitut.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Management

top
88 000 Kč
1. MBA Management a leadership
Cambridge Business School s.r.o.
dálkové, MBA
Praha
top
29 040 Kč
2. Trendy v řízení lidí – současnost a budoucnost HR
Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze
externí, kvalifikační
Praha
top
29 040 Kč
3. CŽV - Andragogika a personální řízení
Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze
dálkové, kvalifikační
Praha
4. Ekonomika a management - Management v podnikání
Vysoká škola Karla Engliše a. s.
denní, bakalářské
Brno
5. Management a marketing zahraničního obchodu
Evropský polytechnický institut, s.r.o.
dálkové, bakalářské
Kunovice
© 2019 Všechna práva vyhrazena, 0.171s
design: widegrafik.