Podniková ekonomika

Studium nabízí Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci

Studium nabízí 3 roky
Lokalita studia Voroněžská 13, Liberec
Kontakt Ing. Zuzana Fraňková
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Studenti všech forem studia studijního programu jsou připravováni k řešení standardních ekonomických situací na střední a vyšší řídicí úrovni. Široká nabídka povinných a volitelných předmětů umožňuje absolventům uplatnění ve výrobní a provozní praxi i v dalších oblastech soukromého, družstevního a státního podnikání. Volitelné předměty prohlubují znalosti a praktické dovednosti absolventů tak, aby byli schopni působit v různých organizačních strukturách podniků.

Při studiu je kladen důraz na znalosti studentů získané teoretickým studiem a formou řešení praktických podnikatelských úloh, zejména v oblasti podnikového managementu, marketingu, účetnictví a kalkulací, plánování, zásobování a financí.

Další informace o studiu studium je organizováno pro cizince za poplatek

Detail školy

Organizátor studia Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
Adresa sídla školy Voroněžská 13, 460 01, Liberec 1
Kontakt na společnost tel: +420485 352 229
Fax: +420485 352 388
e-mail: ef@tul.cz
web: www.ef.tul.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci zahájila výuku 1. září 1992, tehdy pod názvem Hospodářská fakulta, jako specializovaná fakulta ekonomického charakteru. K přejmenování Hospodářské fakulty na Ekonomickou fakultu došlo k 1. 9. 2009. V současné době má Ekonomická fakulta akreditovány bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy, které uskutečňuje v prezenční a některé i v kombinované formě studia.

Studijní program Hospodářská politika a správa

Absolventi se uplatní především v pojišťovnách, finančních společnostech, v penzijních a investičních fondech a v podnicích, kde se mohou zabývat ekonomickými problémy spojenými s pojišťovnictvím, uplatněním výpočetní techniky a matematických metod v oblasti pojišťovnictví (počítače, sítě, informační služby, software apod.). Uplatnění mohou nalézt také ve sféře centrálního řízení (ministerstvo financí a jeho složky, ministerstvo práce a sociálních věcí a jeho složky, především finanční a pracovní úřady, celní správa apod.). Díky získaným širším ekonomickým znalostem mohou nalézt uplatnění v ekonomických útvarech podniků a organizací i v ekonomických útvarech sféry centrálního řízení, veřejné správy a samosprávy. Cílem studijního oboru Regionálního studia je vychovat vysokoškolsky vzdělaného odborníka, který se nejen dobře orientuje, ale dokáže i samostatně rozhodovat ve složitých vztazích mezi nositeli hospodářské politiky a podnikatelskými subjekty na lokální, národní i nadnárodní úrovni.

Studijní program Ekonomika a management

Studenti všech forem studia studijního programu jsou připravováni k řešení standardních ekonomických situací na střední a vyšší řídicí úrovni. Široká nabídka povinných a volitelných předmětů umožňuje absolventům uplatnění ve výrobní a provozní praxi i v dalších oblastech soukromého, družstevního a státního podnikání. Volitelné předměty prohlubují znalosti a praktické dovednosti absolventů tak, aby byli schopni působit v různých organizačních strukturách podniků. Při studiu je kladen důraz na znalosti studentů získané teoretickým studiem a formou řešení praktických podnikatelských úloh, zejména v oblasti podnikového managementu, marketingu, účetnictví a kalkulací, plánování, zásobování a financí. Absolventi magisterského studia jsou důkladně teoreticky i prakticky obeznámeni s informatikou, s informačními technologiemi a jejich využitím v ekonomické praxi. V jazykové výuce se předpokládá při ukončení magisterského studia znalost dvou světových jazyků.

Studijní program Systémové inženýrství a informatika

Součástí tohoto studijního programu je fakultou řízená praxe v podniku, kterou studenti absolvují ve třetím ročníku. Studenti tohoto studijního programu získají schopnosti:

  • analyzovat a navrhovat optimální koncepci a zajišťovat provoz informačních systémů podnikatelských subjektů s ohledem na uživatele systému;
  • efektivně využívat znalosti pro získávání a zpracovávání informací, uplatnit znalosti interpersonální komunikace v podnikatelské činnosti;
  • racionálně využívat znalosti a praktické zkušenosti z oblasti ekonomických oborů a managementu;
  • pružně reagovat na dynamický rozvoj podnikatelského okolí.

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

studijní program: Ekonomika a management, obory:

  • Podniková ekonomika
  • Ekonomika a management mezinárodního obchodu
  • Ekonomika a management služeb

studijní program: Systémové inženýrství a informatika, obory:

  • Manažerská informatika
  • Information and Communication Management(Univerzita NISA)

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

studijní program: Hospodářská politika a správa, obor: Regionální studia

studijní program: Ekonomika a management, obor: Podniková ekonomika

studijní program: Systémové inženýrství a informatika, obor: Manažerská informatika

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

studijní program: Ekonomika a management, obor: Řízení a ekonomika podniku

studijní program: Systémové inženýrství a informatika, obor: Ekonomická informatika

studijní program: System engineering and informatics, obor: Economics and Informatics

Více informací na www.ef.tul.cz

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Obchod a marketing

1. Professional Communication & Public Relations
University of New York in Prague
externí, magisterské
Praha 2
16 500 Kč
2. 63-41-L/511 Podnikatelství malých firem
Soukromá střední odborná škola živnostenská Brno, s. r. o.
dálkové, nadstavbové
Brno
3. Podnikání, řízení a obchod
Škola ekonomiky a cestovního ruchu, s.r.o., soukromá…
denní, čtvrtletní
Žďár nad Sázavou
4. Řízení a ekonomika podniku
Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
denní, doktorandské
Liberec
60 500 Kč
5. vzdělávací program BBA (Bachelor of Business Administration)
Ústav práva a právní vědy®, o.p.s.
dálkové, bakalářské
Praha - Holešovice
© 2023 Všechna práva vyhrazena, 0.041s
design: widegrafik.