Master of Business Administration

Studium nabízí University of Northern Virginia - Prague

Studium nabízí 1,5 roku
Poplatek za přijímací zkoušky 0 €
Lokalita studia Na poříčí 12/1041, 110 00 , Praha 1
Kontakt Martin McGoldrick, MBA, Ivana Prosserová
tel: +420 224 87 2487
Fax: +420 224 87 2485
e-mail: prague@unva.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Tento program připravuje studenty na práci ve vysokých manažerských funkcích. Absolventi najdou uplatnění v nadnárodních korporacích nebo společnostech kdekoli na světě. Jsou vedeni tak, aby dokázali vykonávat vysoce odpovědnou práci bez ohledu na kulturní prostředí, ve kterém firma působí

Organizace studia

POVINNÉ PŘEDMĚTY

Student musí úspěšně dokončit 14 předmětů (42 kreditovaných hodin), které tvoří kompletní program. Studium trvá rok a půl. Absolventi obdrží mezinárodně uznávaný diplom z USA.

STUDIJNÍ PLÁN – MBA program

Obor: obchodní studia – finance

Povinné základní předměty I.:

Finanční účetní rozbory, Základy managementu, Komunikace v managementu, Peníze, bankovnictví a finanční trhy, Statistika pro manažery.

Povinné základní předměty II.:

Právo v obchodním prostřední, Kvantitativní metody v obchodu, Ekonomie pro manažery, Finanční trhy a instituce, Technologie informačních systémů.

Specializované volitelné předměty:

Korporativní finanční management, Mezinárodní finanční management, Management komerčních bank, Soukromé finanční poradenství, Elektronický obchod, Sekundární finanční prostředky, Investice, Řízený výzkum, Finanční projekty.

Obor: obchodní studia – marketing:

Povinné základní předměty I. Finanční účetnické rozbory, Základy managementu, Komunikace v managementu, Peníze, bankovnictví a finanční trhy, Statistika pro manažery.

Povinné základní předměty II.:

Finanční výkaznictví pro manažery, Právo v obchodním prostředí, Ekonomie pro manažery, Technologie informačních systémů, Marketing pro pokročilé.

Specializované volitelné předměty:

Elektronický obchod, Chování spotřebitele, Průzkum trhu, Obchodní etika a společnost, Reklama a podpora prodeje, Internet marketing, Moderní technologie marketingu, Řízený výzkum, Marketingový projekt.

Obor: obchodní studia – všeobecný management:

Povinné základní předměty I. Finanční účetní rozbory, Základy managementu, Komunikace v managementu, Peníze, bankovnictví a finanční trhy, Statistika pro manažery.

Povinné základní předměty II.:

Právo v obchodním prostředí, Statistické metody v obchodu, Ekonomie pro manažery, Mezinárodní management, Technologie informačních systémů.

Specializované volitelné předměty:

Řízení lidských zdrojů, Mezinárodní management, Strategický management, Řízení malých podniků, Management v praxi, Organizační architektura, Elektronický obchod, Řízený výzkum, Managementový projekt.

Obor: obchodní studia – Project Management,

Povinné základní předměty I.: Finanční účetní rozbory

Základy managementu, Komunikace v managementu, Peníze, bankovnictví a finanční trhy, Statistika pro manažery,

Povinné základní předměty II.

Právo v obchodním prostředí

Mezinárodní management, Ekonomie pro manažery

Specializované volitelné předměty

Základy Project managementu, Plánování projektu, Náklady, ceny, časový plán a kontrola, Rizika v managementu, Finanční, dodací a smluvní kontrola, Závěrečný projekt, Řízený výzkum

Www stránka www.unva.cz
Podmínky přijetí Postgraduální program (MBA) 1.Vysokoškolské vzdělání (bakalářský, magisterský nebo inženýrský diplom). 2.Životopis a osobní pohovor. 3.Doklad o ukončeném vzdělání vysokoškolského typu (v případě, že není k dispozici v českém nebo anglickém jazyce, je nutné předložit překlad). 4.Prokázaná znalost anglického jazyka na profesionální úrovni. (Požadavek může být splněn složením standardního testu nabízeného přímo UNVA – Prague, nebo TOEFL s výsledkem min. 550 bodů v tištěném testu a 210 bodů v elektronické podobě, případně jiným srovnatelným typem standardního testu doloženého certifikátem, např. Cambridge Advanced Certificate nebo IELTS 6.0). Výjimkou jsou studenti, kteří dosáhli vysokoškolského vzdělání v anglickém jazyce. 5.Vyplněná přihláška ke studiu (k dispozici on-line nebo po dohodě se studijním oddělení).
Další informace o studiu • víkendové studium (každý druhý víkend: sobota celý den, neděle dopoledne) • výuka probíhá v šestitýdenních blocích (v každém bloku se studuje vždy jen jeden ze čtrnácti předmětů, které tvoří kompletní program) • tento program je vytvořen tak, aby vyhovoval i těm posluchačům, kteří vykonávají časově náročné povolání
Uplatnění absolventů Tento program připravuje studenty na práci v nejvyšších manažerských funkcích. Absolventi najdou uplatnění v nadnárodních společnostech a korporacích kdekoli na světě. Jsou připraveni přijmout výzvy dynamicky rostoucího celosvětového obchodního trhu. Jsou vedeni tak, aby dokázali vykonávat vysoce odpovědnou práci bez ohledu na kulturní prostředí, ve kterém firma působí. Jsou připraveni se efektivně rozhodovat ve složitých situacích. Umí se orientovat ve využití moderních informačních technologií.

Detail školy

Organizátor studia University of Northern Virginia - Prague
Adresa sídla školy Křižikova 44 , 180 00, Prague 8, Czech Republic
Kontakt na společnost tel: + 420 222 999 888
Fax: + 420 222 999 887
e-mail: info@unva.cz
web: www.unva.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

University of Northern Virginia sídlí v USA , má pobočky v Londýně, v Honkongu, na Kypru a v Praze. Nabízí vzdělání v oblastech obchodu, marketingu, managementu, účetnictví a informačních technologií. Studijní programy: bakalářský – Bachelor of Science in Business Administration (BBA), navazující MBA program – Master of Business Administration (MBA).

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Ekonomie

30 050 Kč
1. Multimediální komunikace
Obchodní akademie Praha, s.r.o.
denní, čtvrtletní
Praha 9
2. International Relations (International Economic Studies)
University of New York in Prague
denní, bakalářské
Praha 2
3. Management a ekonomika ve veřejné správě a regionálním rozvoji
Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve…
denní, bakalářské
Zlín
4. Ekonomika a management, obor Podniková ekonomika a management
Fakulta ekonomická ZČU v Plzni
denní, bakalářské
Plzeň
5. Procesní inženýrství, studijní obor Ovládání rizik
Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati…
dálkové, bakalářské
Uherské Hradiště
© 2023 Všechna práva vyhrazena, 0.072s
design: widegrafik.