Ekonomika a management podniku

Studium nabízí Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

Studium nabízí 3 roky (6 semestrů)
Studium je ukončeno titulem Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.
Termín podání přihlášek 1.1.1970
Cena (neplátce DPH) 18 900 Kč
Poplatek za přijímací zkoušky 390 Kč
Lokalita studia Nárožní 2600/9, 158 00, Praha
Kontakt tel: +420 605 222 975
e-mail: info@ambis.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Využíváme aktivní moderní metody výuky 21. století zahrnující zvládnutí metodiky řízené diskuse, řešení případových studií pomocí myšlenkových map a brainstormingu, což přibližuje studentům reálné problémy podnikatelské praxe. Zpracování a prezentace projektových studií, seminárních prací a esejí pak prohlubuje porozumění studované látce a pomáhá rozvíjet komunikační a prezentační dovednosti tolik potřebné v praxi. Se získanými znalostmi, schopnostmi a dovednostmi najdete snadno a rychle uplatnění na pracovním trhu. Studenti si mohou zvolit specializaci: Marketing management, Management lidských zdrojů, Finanční management, Manažerská psychologie, Podnikání, Sales Management, Arts Management, Informační technologie a management.

Co získáte

Požadované ekonomické, právní, etické a manažerské kompetence. Odborné znalosti a dovednosti, kterými disponují nejen řídící pracovníci společností. Schopnost porozumět sociálně ekonomickým jevům ve společnosti. Schopnost racionálně analyzovat vnější a vnitřní prostředí podnikatelských subjektů a na tomto základě se adekvátně strategicky, takticky a operativně rozhodovat. Celkový přehled o tom, jak vyhledávat potřebné informace, jak aplikovat vybrané metody, techniky manažerské práce a administrativně právní činnosti ve firmě.

Www stránka www.ambis.cz/ekonomika-a-management-podniku-3
Podmínky přijetí Součástí přijímacího řízení do bakalářských nebo navazujících magisterských studijních programů na BIVŠ není přijímací zkouška. O přijetí ke studiu rozhoduje přijímací komise jmenovaná rektorem školy, která projednává všechny podané přihlášky ke studiu. V závislosti na počtu přihlášených může být rozhodnutím rektora přihlédnuto rovněž k výsledkům středoškolského studia (u uchazečů o bakalářské studium) a předchozí praxi uchazečů.
Další informace o studiu Budova Ambis je bezbariérová.
Uplatnění absolventů 95% absolventů Ambis má práci v prvním roce od ukončení studia.
Ubytování, strava a volný čas Škola studentům nabízí: - stravování ve vlastní menze - free wi-fi v celé budově - knihovnu a studovnu s několika tisíci odborných publikací českých i zahraničních autorů - možnost bezplatného parkování na přilehlých parkovištích
Požadavky na přijetí zahraničních studentů Zahraniční uchazeči předkládají spolu s přihláškou ke studiu úředně ověřenou nostrifikaci maturitního vysvědčení (u přihlášky do bakalářského studia), resp. úředně ověřenou nostrifikaci vysokoškolského diplomu (u přihlášky do navazujícího magisterského studia).

Detail školy

Organizátor studia Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.
Adresa sídla školy Lindnerova 575/1, 180 00, Praha
Kontakt na společnost tel: +420 605 222 975
Fax: +420 605 222 975
e-mail: info@ambis.cz
web: www.ambis.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Bankovní institut vysoká škola byl založen dne 14. června 1999 jako první soukromá vysoká škola a vzdělávací instituce v České republice. V rámci systému profesně orientovaného studia a vzdělávání poskytuje tato soukromá ekonomická vysoká škola vysokoškolské vzdělání v oblasti bankovnictví, ekonomiky, oceňování majetku, finanční sféry, práva a managementu.

Systém studia a vzdělávání na soukromé ekonomické vysoké škole tvoří tři základní stupně:

  • bakalářské studium
  • navazující magisterské studium
  • programy a kurzy dalšího profesního vzdělávání formou prezenčního či kombinovaného studia v rámci konceptu celoživotního vzdělávání
  • certifikace osob

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Ekonomie

top
27 000 Kč
1. Dvouletý obor s maturitou - obor Podnikání
Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá…
kombinované, nadstavbové
Mladá Boleslav, studium probíhá po internetu, do školy se jezdí jen na…
top
27 000 Kč
2. Obchodní akademie
Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá…
kombinované, čtvrtletní
Mladá Boleslav
3. Provozně ekononomická fakulta - ekonomické, informatické studium a…
Mendelova univerzita v Brně
denní, bakalářské
Brno
4. Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací (Bc.)
Matematický ústav v Opavě, Slezská univerzita v Opavě
denní, bakalářské
Opava
71 780 Kč
5. Higher National Diploma Business and Management
Obchodní akademie Praha, s.r.o.
dálkové, bakalářské
Praha 9
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.046s
design: widegrafik.