Archivnictví - historie

Studium nabízí Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové

Studium nabízí 3 roky
Poplatek za přijímací zkoušky 500 €
Lokalita studia Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové, 50003, Rokitanského 62, Hradec Králové, Česko
Kontakt Ivana Blechová, Mgr.
tel: 420493331221
e-mail: ivana.blechova@uhk.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Archivář ve veřejných i soukromých archivech, pracovník muzea, celní správy, ochrany památek i státní správy.

Organizace studia

učební plán a sylaby předmětů – forma prezenční – https://hades.uhk.cz/fispublic/Student/UcebniPlan.asp?StudOborID1=P-BAR&StudSpecID1=%9E%E1dn%E1&StudOborID2=&StudOborID3=&btnTisk=Tisk+dokumentace učební plán a sylaby předmětů – forma kombinovaná -https://hades.uhk.cz/fispublic/Student/UcebniPlan.asp?StudOborID1=K-BAR&StudSpecID1=%9E%E1dn%E1&StudOborID2=&StudOborID3=&btnTisk=Tisk+dokumentace

Www stránka www.uhk.cz/ff/uchazec/
Studium je ukončeno bakalář
Podmínky přijetí Rozsah a obsah přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se skládá pouze z písemného testu (znalost historie v rozsahu středoškolského učiva. Písemný test může být nahrazen předložením dokladu o absolvování testu „Obecných studijních předpokladů“ (OSP) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ), které zabezpečuje společnost Scio. Absolvování testu OSP v termínech 6.12.2008 – 1.5.2009 s výsledkem nejméně 75 percentil uchazeč doloží prostřednictvím certifikátu (certifikát si může uchazeč objednat v rámci přihlášky k NSZ). Maximální a minimální bodová hranice Maximální hranice : 100, hranice pro úspěšné složení zkoušky: 50. Doporučená příprava ke zkouškám: P. Čornej a kol.: Dějiny zemí Koruny české, 1. a 2. díl (nebo J. Petráň - Z. Beneš: České dějiny) a V. Čapek - J. Pátek: Světové dějiny, 1. a 2. díl, nebo další středoškolské učebnice dějepisu obdobného rozsahu. Dále přehled o současné odborné historické produkci regionu, z něhož uchazeč pochází.
Uplatnění absolventů Archivář ve veřejných i soukromých archivech, pracovník muzea, celní správy, ochrany památek i státní správy.

Detail školy

Organizátor studia Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové
Adresa sídla školy Rokitanského 62, 500 03, Hradec Králové
Kontakt na společnost tel: 493 331 221
e-mail: ivana.blechova@uhk.cz
web: www.uhk.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Historie

0 Kč
1. Historické vědy - Dějiny evropské kultury
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
denní, bakalářské
Praha 6
0 Kč
2. Historické vědy - Církevní a obecné dějiny
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
dálkové, doktorandské
Praha 6
3. Historicko - literární studia
Filozofická fakulta Univerzita Pardubice
denní, bakalářské
Pardubice
4. Archivnictví - historie
Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové
denní, bakalářské
Rokitanského 62, Hradec Králové, Česko
5. Historie + Slavistická studia zemí Evropské unie (dvouoborové studium)
Filozofická fakulta Univerzita Pardubice
denní, bakalářské
Pardubice
© 2021 Všechna práva vyhrazena, 0.037s
design: widegrafik.