Prezentace a ochrana kulturního dědictví

Studium nabízí Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové

Studium nabízí 3 roky
Poplatek za přijímací zkoušky 500 €
Lokalita studia Rokitanského 62, 500 03, Hradec Králové
Kontakt Ivana Blechová, Mgr.
tel: 420493331221
e-mail: ivana.blechova@uhk.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolventi se mohou uplatnit tam, kde je požadováno vysokoškolské vzdělání na bakalářské úrovni, např. v muzeích, při ochraně národního kulturního dědictví v památkových organizacích či úřadech, ve státní správě, při popularizaci vědy, v cestovním ruchu, apod.

Studium je ukončeno státní zkouška
Podmínky přijetí Rozsah a obsah přijímací zkoušky: Fakulta pro obor nepořádá vlastní přijímací zkoušky, ale jako kritérium pro výběr uchazečů v rámci přijímacího řízení používá výsledků Národních srovnávacích zkoušek (NSZ). Tyto zkoušky zabezpečuje společnost www.scio.cz, s.r.o. (Scio). Každý uchazeč musí v rámci Národních srovnávacích zkoušek absolvovat test obecných studijních předpokladů (OSP). Pokud test absolvuje vícekrát, započte se mu nejlepší výsledek dosažený v období od 6.12. 2008 do 30. 5. 2009. Nejlepší výsledky každému uchazeči automaticky vkopírují do databáze uchazečů. Pro přijímací řízení je u každého testu rozhodující přepočtený percentil, jak jej stanoví společnost Scio. Maximální a minimální bodová hranice: Maximální hranice: 100, hranice pro úspěšné složení zkoušky: 50. Doporučená literatura: Přípravné materiály a služby k NSZ najdete na webové adrese http://www.scio.cz/in/2vs/nsz/materialy/info.asp
Další informace o studiu Zaměření studia: Cílem je, aby student získal přehled o obsahu kulturního dědictví na základě písemných i hmotných pramenů. Základní kurz podává přehled národních i obecných dějin. Druhou linii vzdělávání představuje soubor disciplin směřujících k získání dovednosti prezentovat kulturní dědictví veřejnosti. Sem byly zařazeny discipliny, které přímo prohlubují schopnosti cíleně volit odpovídající a účinnou formu prezentace (využití výpočetní techniky, kreativní výuka, film, psané slovo), seznamují s právním rámcem kulturního dědictví ve vztahu k veřejnosti (právo, památková péče) a rámcem organizačním (management), poskytují dovednosti analyzovat poptávku společnosti (demografie,sociologie) a dávají vhled do organizace a praxe institucí kulturního dědictví (muzeum, skanzeny, archeoparky).

Detail školy

Organizátor studia Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové
Adresa sídla školy Rokitanského 62, 500 03, Hradec Králové
Kontakt na společnost tel: 493 331 221
e-mail: ivana.blechova@uhk.cz
web: www.uhk.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Historie

1. Historické vědy (prezenční)
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v…
denní, bakalářské
Opava
2. Historické vědy
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v…
denní, doktorandské
Opava
3. Historické vědy (navazující)
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v…
denní, magisterské
Opava
0 Kč
4. Kulturněhistorická studia
Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s.
denní, bakalářské
Třebíč
5. Historicko - literární studia
Filozofická fakulta Univerzita Pardubice
denní, bakalářské
Pardubice
© 2022 Všechna práva vyhrazena, 0.038s
design: widegrafik.