Ekonomie

Studium nabízí Národohospodářská fakulta, VŠE v Praze

Studium nabízí 3 roky
Poplatek za přijímací zkoušky 460 Kč
Lokalita studia Vysoká škola ekonomická, Náměstí Winstona Churchilla 4, Praha 3, 130 67, Praha
Kontakt Ing. Daniel Šťastný, Ph.D.
tel: 420224095514
e-mail: stastnyd@vse.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Hlavním cílem studijního oboru je vychovat vysokoškolsky vzdělané a odborně kvalifikované ekonomy, kteří najdou uplatnění v soukromém i veřejném sektoru u nás i v zahraničí. Obor se zaměřuje na přípravu odborníků se základem ekonomických, právních a dalších společenskovědních disciplín, s důrazem na mezinárodní ekonomické a hospodářskopolitické aspekty a s praktickou znalostí alespoň jednoho světového jazyka. Součástí profilu absolventa je ekonomie, finance, hospodářská politika, mezinárodní hospodářské vztahy, právo se zaměřením na právo obchodní, základy matematických a statistických metod, práce s výpočetní technikou a základy humanitních věd. Absolventi oboru budou připraveni pro uplatnění v ekonomických a analytických sekcích firem, bank a dalších institucí v soukromém i veřejném sektoru u nás i v zahraničí. Obor vychovává ekonomy s dostatečným odborným základem, kteří budou schopni pružně reagovat na rychle se měnící a stále náročnější požadavky hospodářské praxe a pracovních trhů, a to v národním i mezinárodním kontextu

Www stránka fnh.vse.cz
Studium je ukončeno bakalář
Podmínky přijetí Každý uchazeč musí v období od 1. června 2006 do 19. května 2007 alespoň jednou absolvovat test OSP v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ). Pokud test absolvuje vícekrát, započte se mu nejlepší výsledek. Nejlepší výsledky ke dni 19. května 2007 se každému uchazeči automaticky vkopírují do databáze uchazečů. Po podání přihlášky a zaplacení poplatku obdrží každý uchazeč poukázku na účast v jednom termínu NSZ OSP zdarma (poukázka má formu kódu, který uchazeč uplatní při přihlašování a je nepřenosná). Jeden termín NSZ tedy uchazeč nehradí. Pokud však chce test OSP absolvovat vícekrát, musí již uhradit poplatky, které Scio za NSZ účtuje. Každý uchazeč se k Národním srovnávacím zkouškám přihlašuje individuálně přímo u společnosti Scio na adrese www.scio.cz, případně telefonicky na tel. 234 705 555. Společnost Scio zabezpečuje Národní srovnávací zkoušky nejméně ve třinácti městech České republiky a nejméně ve třech termínech: 24. březen 2007, 28. duben 2007, 19. květen 2007. Podrobné informace o termínech, místech konání, kapacitách, podmínkách, průběhu, možnosti změnit termín, obsahu zkoušek i další podrobnosti najdete na stránkách www.scio.cz. Za řádný průběh zkoušek i za obsah testů zodpovídá společnost Scio. Vzhledem k tomu, že NSZ se konají nejméně ve třech termínech, při neúčasti na žádném z termínů není možné se odvolávat na překážky na straně uchazeče.

Detail školy

Organizátor studia Národohospodářská fakulta, VŠE v Praze
Adresa sídla školy Náměstí Winstona Churchilla 4, 130 00, Praha 3
Kontakt na společnost tel: 00420 - 224 095 514
e-mail: info@vse.cz
web: fnh.vse.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Národní hospodářství

1. Hospodářská politika a správa
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
denní, bakalářské
Brno
2. Národní hospodářství
Národohospodářská fakulta, VŠE v Praze
denní, bakalářské
Praha
3. Ekonomie
Národohospodářská fakulta, VŠE v Praze
denní, bakalářské
Praha
4. Veřejná správa a regionální rozvoj
Národohospodářská fakulta, VŠE v Praze
denní, bakalářské
Praha
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.048s
design: widegrafik.