Národní hospodářství

Studium nabízí Národohospodářská fakulta, VŠE v Praze

Studium nabízí 3 roky
Poplatek za přijímací zkoušky 460 €
Lokalita studia Vysoká škola ekonomická v Praze , Nám. W. Churchilla 4 , Praha 3, 130 67, Praha
Kontakt Ing. Dan Šťastný, Ph.D.
tel: +420224 095 514
e-mail: stastnyd@vse.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Studijní obor bakalářského studia Národní hospodářství připravuje studenty na uplatnění prakticky ve všech sférách podnikové sféry, státní a regionální správy. Šíří záběru teoretických a praktických předmětů a umožněním větší míry volitelnosti jde o obor, který skýtá dobré perspektivy i pro jednoznačně nevyhraněné zájemce o studium ekonomie. Součástí profilu absolventa je hospodářská politika a sociální politika, ekonomie, finance, právo se zaměřením na právo obchodní, základy matematických a statistických metod, práce s výpočetní technikou a základy humanitních věd. Absolventi mohou hledat své uplatnění jak ve sféře soukromé – v ekonomických sekcích firem, bank, pojišťoven a spořitelen – tak ve veřejné a státní správě, to znamená na ústředních a regionálních orgánech, jako jsou například ministerstva, obecní a městské úřady, v úřadech práce a orgánech ochrany životního prostředí a v úřadech sociálního zabezpečení. O absolventy mají též zájem poradenské a informační firmy, zařízení školská, kulturní a zdravotní, orgány družstevnictví i neziskové organizace. Obor bude vychovávat ekonomy s dostatečným odborným základem, kteří budou schopni pružně reagovat na rychle se měnící a stále náročnější požadavky hospodářské praxe a pracovních trhů, a to v národním i mezinárodním kontextu.

Www stránka fnh.vse.cz
Studium je ukončeno bakalář
Podmínky přijetí Každý uchazeč musí v období od 1. června 2006 do 19. května 2007 alespoň jednou absolvovat test OSP v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ). Pokud test absolvuje vícekrát, započte se mu nejlepší výsledek. Nejlepší výsledky ke dni 19. května 2007 se každému uchazeči automaticky vkopírují do databáze uchazečů. Po podání přihlášky a zaplacení poplatku obdrží každý uchazeč poukázku na účast v jednom termínu NSZ OSP zdarma (poukázka má formu kódu, který uchazeč uplatní při přihlašování a je nepřenosná). Jeden termín NSZ tedy uchazeč nehradí. Pokud však chce test OSP absolvovat vícekrát, musí již uhradit poplatky, které Scio za NSZ účtuje. Každý uchazeč se k Národním srovnávacím zkouškám přihlašuje individuálně přímo u společnosti Scio na adrese www.scio.cz, případně telefonicky na tel. 234 705 555. Společnost Scio zabezpečuje Národní srovnávací zkoušky nejméně ve třinácti městech České republiky a nejméně ve třech termínech: 24. březen 2007, 28. duben 2007, 19. květen 2007. Podrobné informace o termínech, místech konání, kapacitách, podmínkách, průběhu, možnosti změnit termín, obsahu zkoušek i další podrobnosti najdete na stránkách www.scio.cz. Za řádný průběh zkoušek i za obsah testů zodpovídá společnost Scio. Vzhledem k tomu, že NSZ se konají nejméně ve třech termínech, při neúčasti na žádném z termínů není možné se odvolávat na překážky na straně uchazeče.

Detail školy

Organizátor studia Národohospodářská fakulta, VŠE v Praze
Adresa sídla školy Náměstí Winstona Churchilla 4, 130 00, Praha 3
Kontakt na společnost tel: 00420 - 224 095 514
e-mail: info@vse.cz
web: fnh.vse.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Národní hospodářství

1. Ekonomie
Národohospodářská fakulta, VŠE v Praze
denní, bakalářské
Praha
2. Národní hospodářství
Národohospodářská fakulta, VŠE v Praze
denní, bakalářské
Praha
3. Veřejná správa a regionální rozvoj
Národohospodářská fakulta, VŠE v Praze
denní, bakalářské
Praha
4. Hospodářská politika a správa
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
denní, bakalářské
Brno
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.038s
design: widegrafik.