Veřejná správa a regionální rozvoj

Studium nabízí Národohospodářská fakulta, VŠE v Praze

Studium nabízí 3 roky
Poplatek za přijímací zkoušky 460 Kč
Lokalita studia Vysoká škola ekonomická v Praze , Nám. W. Churchilla 4 , Praha 3, 130 67, Praha
Kontakt Ing. Dan Šťastný, Ph.D.
tel: +420224 095 514
e-mail: stastnyd@vse.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Cílem bakalářského studia navrhovaného interdisciplinárního oboru je profesně připravit posluchače k odborné analýze a řešení konkrétních problémů regionálního rozvoje a veřejné správy. V rámci tohoto oboru budou studentům zkušenými a na tuto problematiku dlouhodobě specializovanými pedagogy zprostředkovány poznatky z předmětů zahrnujících základy správní vědy a správního práva, státovědy a ústavního práva, organizace veřejné správy, socioekonomickou a správní geografii, regionální analýzu a územní plánování, regionální a municipální ekonomiku, regionální politiku a projektování regionálního rozvoje a v neposlední řadě sociologii regionů a veřejné správy. Ve struktuře studia jsou zařazena cvičení umožňující připravit posluchače tak, aby byl schopen tvořivě a flexibilně řešit praktické otázky regionálního rozvoje a veřejné správy. Výstupem studia bude přispět k efektivnosti a výkonnosti veřejné správy včetně aplikace tržních přístupů a moderního ekonomického managementu, zdokonalování organizačních struktur a uplatnění informačních a komunikačních technik. Bakalářské studium připravuje teoreticky a metodologicky posluchače na budoucí praxi ve veřejné správě a souvisejících oborech (organizace a společnosti zabývající se problematikou veřejné správy). Bakalářské studium na vysoké škole převážně ekonomického zaměření je rozšiřováno o prostorovou a sociální a správní dimenzi a představuje vhodné základy pro strukturování výuky na navazujícím stupni. Bakalářské studium je koncipováno tak, aby profil absolventa zahrnoval jeho schopnost na vysoce odborné úrovni zpracovávat koncepční a strategické dokumenty a podílet se na modernizaci fungování správních orgánů a další profesionalizaci jejich pracovníků. Znalosti z oboru správní a regionální problematiky připraví absolventa na kompetentní rozhodování v konkrétních situacích, které sféra regionálního rozvoje, politiky a správy v území přináší. Znalosti z regionalistiky, ekonomie, veřejné správy a z dalších souvisejících disciplín a především schopnost jejich praktické aplikace jsou tak podmínkou práce ve všech sférách činnosti výkonného aparátu státní správy. Absolvent by měl během bakalářského studia získat již i první praktické zkušenosti s aplikací naučené metodiky do praxe, tj. vyzkoušet si základní techniky a metody výzkumu, jednání či programování a projektování. Bude schopen připravit i zpracovat výzkumný projekt, analyzovat a interpretovat shromážděná data, na jejich základě se podílet na rozhodovacích procesech a řízení realizační fáze rozvojových projektů, prezentovat výsledky jednání a diskusí o problémech. Absolventi studia se uplatní ve všech oblastech a na všech úrovních veřejné správy, ve státních institucích i v soukromém sektoru, kde je podstatná znalost prostorových vztahů a procesů. Příležitosti k uplatnění naleznou absolventi studia i ve sféře mezinárodních organizací, zejména těch, které jsou přímo součástí struktur Evropské unie nebo na ně navazují.

Www stránka fnh.vse.cz
Studium je ukončeno bakalář
Podmínky přijetí Každý uchazeč musí v období od 1. června 2006 do 19. května 2007 alespoň jednou absolvovat test OSP v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ). Pokud test absolvuje vícekrát, započte se mu nejlepší výsledek. Nejlepší výsledky ke dni 19. května 2007 se každému uchazeči automaticky vkopírují do databáze uchazečů. Po podání přihlášky a zaplacení poplatku obdrží každý uchazeč poukázku na účast v jednom termínu NSZ OSP zdarma (poukázka má formu kódu, který uchazeč uplatní při přihlašování a je nepřenosná). Jeden termín NSZ tedy uchazeč nehradí. Pokud však chce test OSP absolvovat vícekrát, musí již uhradit poplatky, které Scio za NSZ účtuje. Každý uchazeč se k Národním srovnávacím zkouškám přihlašuje individuálně přímo u společnosti Scio na adrese www.scio.cz, případně telefonicky na tel. 234 705 555. Společnost Scio zabezpečuje Národní srovnávací zkoušky nejméně ve třinácti městech České republiky a nejméně ve třech termínech: 24. březen 2007, 28. duben 2007, 19. květen 2007. Podrobné informace o termínech, místech konání, kapacitách, podmínkách, průběhu, možnosti změnit termín, obsahu zkoušek i další podrobnosti najdete na stránkách www.scio.cz. Za řádný průběh zkoušek i za obsah testů zodpovídá společnost Scio. Vzhledem k tomu, že NSZ se konají nejméně ve třech termínech, při neúčasti na žádném z termínů není možné se odvolávat na překážky na straně uchazeče.

Detail školy

Organizátor studia Národohospodářská fakulta, VŠE v Praze
Adresa sídla školy Náměstí Winstona Churchilla 4, 130 00, Praha 3
Kontakt na společnost tel: 00420 - 224 095 514
e-mail: info@vse.cz
web: fnh.vse.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Národní hospodářství

1. Hospodářská politika a správa
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
denní, bakalářské
Brno
2. Ekonomie
Národohospodářská fakulta, VŠE v Praze
denní, bakalářské
Praha
3. Národní hospodářství
Národohospodářská fakulta, VŠE v Praze
denní, bakalářské
Praha
4. Veřejná správa a regionální rozvoj
Národohospodářská fakulta, VŠE v Praze
denní, bakalářské
Praha
© 2021 Všechna práva vyhrazena, 0.037s
design: widegrafik.