Systémové inženýrství a informatika - obor Manažerská informatika

Studium nabízí Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě

Studium nabízí 3
Lokalita studia Univerzitní nám. 1934/3, 73340, Karviná
Kontakt PaedDr. Jiří Helešic Ph.D.
tel: +420 596 398 238
e-mail: helesic@opf.slu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent bakalářského studijního oboru Manažerská informatika je připraven na uplatnění na nižším a středním stupni řízení a ve výkonné činnosti firem a organizací. Jeho příprava je charakterizována vyšším podílem praktických předmětů.

Získá znalosti umožňující uplatnění v odborném managementu (rozpracování a realizace firemní strategie, plánování podnikatelských aktivit, organizování, řízení a kontrola podnikatelských procesů ve svěřeném úseku, ovlivňování inovačních a vývojových procesů, hodnocení výkonnosti, řízení procesu kvality, řízení zaměstnanců, apod.).

Nalezne rovněž uplatnění například jako odborný správce aplikací (správa jednotlivých aplikací, konzultační služby, metodického řízení uživatelů, určování problémů a jejich řešení s partnery, ochrana a údržba databází atd.), správce informačních systémů a sítí (přebírání, ověřovaní, uvádění do provozu a nastavování parametrů informačních systémů a počítačových sítí, monitorování a diagnostikování provozu, optimalizace využívání, zajišťování antivirové ochrany, zálohování dat, implementace aplikací, správa počítačových sítí z hlediska funkčnosti a bezpečnosti, detekování závad a chyb apod.) nebo odborný programátor (vytváření datových a objektových struktur a definování jejich vazeb, programování v příslušném programovacím jazyce na základě analytické dokumentace, vytváření uživatelského rozhraní aplikací, tvorba analytické dokumentace jednodušších nebo dílčích aplikací, testování aplikací a úloh, zpracování systémové dokumentace atd.).

Dobrý jazykový a ekonomický základ absolventovi tohoto oboru umožní rovněž nalézt uplatnění v oblasti marketingu a obchodu. Profilace studenta na konkrétní zaměření je umožněna výběrem z celé řady volitelných předmětů. Absolvent je díky komplexnímu chápání informačních vazeb v organizaci schopen kvalitně řídit pracovní kolektivy a to jak z procesního hlediska, tak i jeho informačního zabezpečení.

Www stránka www.opf.slu.cz
Studium je ukončeno Bc.
Podmínky přijetí Do všech bakalářských studijních programů se konají přijímací zkoušky písemné, jejichž obsahem je test studijních předpokladů, jež se skládá z: ekonomického přehledu, komunikačního myšlení, matematického myšlení, společensko-historického přehledu.

Detail školy

Organizátor studia Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
Adresa sídla školy Univerzitní náměstí 1934/3, 73340, Karviná
Kontakt na společnost tel: 596 398 111
web: www.opf.slu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Hospodářská informatika

top
27 000 Kč
1. Obchodní akademie
Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá…
kombinované, čtvrtletní
Mladá Boleslav
2. obchodní akademie
Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem…
denní, tříleté
Jindřichův Hradec
3. Systémové inženýrství a informatika - obor Manažerská informatika
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská…
denní, bakalářské
Karviná
4. ekonomické lyceum
Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem…
denní, tříleté
Jindřichův Hradec
0 Kč
5. Informační technologie v administrativě
Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve…
denní, bakalářské
Zlín
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.043s
design: widegrafik.