Ekonomika a management - obor Ekonomika cestovního ruchu

Studium nabízí Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě

Studium nabízí 3
Termín podání přihlášek 1.1.1970
Lokalita studia Univerzitní nám. 1934/3, 73340, Karviná
Kontakt Ing. Dagmar Labudková
tel: +420 596 398 306
e-mail: labudkova@opf.slu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Profil absolventa bakalářského studijního oboru Ekonomika cestovního ruchu je obsahově koncipován s ohledem pro výkon nižších a středních manažerů a ekonomů v oblasti cestovního ruchu, veřejného stravování a v organizacích státní správy.

Po absolvování základních teoretických a obecně průpravných předmětů – Makroekonomie, Mikroekonomie, Kvantitativní metody, Informatika, cizí jazyky a další – je pozornost věnována profilujícím se předmětům s důrazem na praktické zvládnutí požadavků ekonomické a manažerské praxe. Jedná se o předměty Management, Marketing a jeho aplikace do cestovního ruchu, Odvětví cestovního ruchu i Rozbory hospodářské činnosti a Řízení jakosti. V rámci individuální profilace má student možnost volby z dalších předmětů, například Agroturistiky, Gastronomie, Metodiky práce průvodce, Kulturních dějin ČR nebo předmětu v anglickém jazyce Intercultural Communication.

Studenti se tak seznamují s hospodářskými, právními, kulturními, historickými a dalšími aspekty úspěšného rozvoje cestovního ruchu, včetně strategie jeho budoucího rozvoje v mezinárodních souvislostech. Struktura předmětů je volena tak, aby student měl předpoklady pro úspěšné zpracování bakalářské diplomové práce a našel své uplatnění v hospodářské praxi.

Www stránka www.opf.slu.cz
Studium je ukončeno Bc.
Podmínky přijetí Do všech bakalářských studijních programů se konají přijímací zkoušky písemné, jejichž obsahem je test studijních předpokladů, jež se skládá z: ekonomického přehledu, komunikačního myšlení, matematického myšlení, společensko-historického přehledu.

Detail školy

Organizátor studia Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
Adresa sídla školy Univerzitní náměstí 1934/3, 73340, Karviná
Kontakt na společnost tel: 596 398 111
web: www.opf.slu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Cestovní ruch a gastronomie

1. Logistika cestovního ruchu
Vysoká škola logistiky o.p.s.
denní, bakalářské
Přerov
2. Ekonomika a management
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
denní, bakalářské
Brno
107 690 Kč
4. MBA Management cestovního ruchu
Business Institut EDU a.s.
e-learning, MBA
Praha
65 000 Kč
5. Hotelnictví
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.
denní, bakalářské
Brno
© 2021 Všechna práva vyhrazena, 0.049s
design: widegrafik.