Hospodářská politika a správa - obor Sociální management

Studium nabízí Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě

Studium nabízí 3
Termín podání přihlášek 1.1.1970
Lokalita studia Univerzitní nám. 1934/3, 73340, Karviná
Kontakt Ing. Dagmar Labudková
tel: +420 596 398 306
e-mail: labudkova@opf.slu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Studijní obor představuje progresivní vysokoškolské studium bakalářské úrovně, které kloubí znalosti ekonomických a dalších odborných disciplín s kvalifikačními předpoklady pro výkon prací v sociální sféře.

Program tohoto studia vyváženě reflektuje relace mezi ekonomickou orientací vysokoškolského bakalářského oboru – informatika, účetnictví, ekonomie, marketing, management, statistika, cizí jazyky a další – a profesními cíli tak, že absolvent studijního oboru Sociální management získá v průběhu studia základní teoretické znalosti i praktické dovednosti z oblasti sociálně správních činností, poradenství, sociální prevence a sociálně právní ochrany, depistáže, sociální pomoci, sociální analýzy.

Důraz ve studiu je kladen na efektivní zvládnutí podstaty a teorie sociální politiky, komplexu problematiky sociální práce, jejíž těžiště je spatřováno v předpokladech orientace ve způsobech materiálně technické a informativní pomoci, ve schopnostech terénní práce a průběžné informační činnosti, ve vytváření základů profesionální kompetence v podobě žádoucích komunikativních dovedností.

Www stránka www.opf.slu.cz
Studium je ukončeno Bc.
Podmínky přijetí Do všech bakalářských studijních programů se konají přijímací zkoušky písemné, jejichž obsahem je test studijních předpokladů, jež se skládá z: ekonomického přehledu, komunikačního myšlení, matematického myšlení, společensko-historického přehledu.

Detail školy

Organizátor studia Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
Adresa sídla školy Univerzitní náměstí 1934/3, 73340, Karviná
Kontakt na společnost tel: 596 398 111
web: www.opf.slu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Sociologie

0 Kč
1. Humanities
Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.
denní, bakalářské
Praha
26 400 Kč
2. 82-41-M/013 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - umělecké…
Soukromá střední umělecká škola AVE ART Ostrava, s. r. o.
denní, čtvrtletní
Ostrava
3. Hospodářská politika a správa - obor Sociální management
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská…
denní, bakalářské
Karviná
© 2021 Všechna práva vyhrazena, 0.038s
design: widegrafik.