Ekonomika a management - obor Podniková ekonomika a management

Studium nabízí Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě

Studium nabízí 3
Termín podání přihlášek 1.1.1970
Lokalita studia Univerzitní nám. 1934/3, 73340, Karviná
Kontakt Ing. Dagmar Labudková
tel: +420 596 398 306
e-mail: labudkova@opf.slu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Studium je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu jak teoretických, tak praktických otázek ekonomiky a managementu podnikatelských subjektů. Studenti doktorského studia oboru Podniková ekonomika a management získají hluboké znalosti ekonomické teorie, zejména z oblasti teorie firmy, řízení a správy korporací, firemních financí, síťování podniků, systémů podnikového řízení, nástrojů ekonomického řízení, personálního managementu a logistiky. Další znalosti získávají dle konkrétního zaměření své doktorské práce.

Absolventi doktorského studijního programu naleznou uplatnění jako vědecko-výzkumný a pedagogický pracovník na vysokých školách a ve vědeckých ústavech zabývajících se výzkumy v oblasti managementu, a to jak v České republice, tak v zahraničí. Nabyté znalosti a dovednosti může efektivně uplatnit i na výzkumných a odborných pracovištích v průmyslových podnicích v oblasti řízení, financování, logistiky a marketingu, stejně jako v obchodních společnostech, ve službách i ve veřejné správě.

Studium probíhá v prezenční i kombinované formě.

Www stránka www.opf.slu.cz
Studium je ukončeno Ph.D.
Podmínky přijetí Přijetí k doktorskému studiu probíhá na základě úspěšně absolvované ústní přijímací zkoušky, která se koná před nejméně tříčlennou přijímací komisí. Přijímací komise je složena z členů oborové rady, předpokládaného školitele, konzultanta a dalších odborníků v příslušném oboru. Uchazeč o doktorské studium při přijímací zkoušce prokazuje odborné znalosti a předpoklady pro samostatnou vědeckou práci. Při prověřování odborných znalostí uchazeč prokazuje znalosti pokročilého kursu mikroekonomie a makroekonomie, ekonomických teorií a matematickostatistických metod. Část přijímacího řízení proběhne v anglickém jazyce, čímž se ověřují znalosti uchazeče z tohoto jazyka. Součástí přijímací zkoušky je rozprava k odborné písemné práci (v rozsahu 10 – 15 stran textu) uchazeče, ve které prokazuje zájem o studijní obor. Odborná písemná práce je přílohou přihlášky ke studiu.

Detail školy

Organizátor studia Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
Adresa sídla školy Univerzitní náměstí 1934/3, 73340, Karviná
Kontakt na společnost tel: 596 398 111
web: www.opf.slu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Ekonomie

top
27 000 Kč
1. Obchodní akademie
Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá…
kombinované, čtvrtletní
Mladá Boleslav
top
27 000 Kč
2. Dvouletý obor s maturitou - obor Podnikání
Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá…
kombinované, nadstavbové
Mladá Boleslav, studium probíhá po internetu, do školy se jezdí jen na…
3. Ekonomika cestovního ruchu
Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve…
denní, inženýrské
Zlín
3 000 Kč
4. 63-41-N/015 Ekonomika podniku a management
VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, příspěvková organizace
denní, pomaturitní
Kopřivnice
5. Matematické metody v ekonomice (Bc.)
Matematický ústav v Opavě, Slezská univerzita v Opavě
denní, bakalářské
Opava
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.041s
design: widegrafik.