Hospodářská politika a správa - obor Bankovnictví

Studium nabízí Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě

Studium nabízí 3
Termín podání přihlášek 1.1.1970
Lokalita studia Univerzitní nám. 1934/3, 73340, Karviná
Kontakt Ing. Dagmar Labudková
tel: +420 596 398 238
e-mail: labudkova@opf.slu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent profesně orientovaného bakalářského studijního oboru Bankovnictví získá v průběhu studia základní teoretické znalosti a především praktické dovednosti z oblasti bankovnictví, finančních trhů a dalších oblastí finanční teorie a praxe. Nedílnou součástí znalostí absolventa oboru Bankovnictví jsou znalosti o uplatňování moderních zásad řízení bankovnictví, respektování právních a etických norem v činnosti bank. Na analýzu všech uvedených oblastí je v průběhu studia pohlíženo z hlediska jejich vývoje a současného stavu v Evropské unii a z hlediska perspektivy člensktví České republiky v EU a perspektivy přijetí do EMU.

Důraz je kladen také na komunikaci v angličtině, resp. dalších cizích jazycích, a na odpovídající znalosti v oblasti informatiky. Obsahové zaměření oboru vytváří předpoklady pro uplatnění absolventů na středním a nižším stupni řízení nejen v bankovním sektoru, ale také v dalších finančních institucích a institucích veřejné správy, stejně jako v domácích a zahraničních firmách.

Www stránka www.opf.slu.cz
Studium je ukončeno Bc.
Podmínky přijetí Do všech bakalářských studijních programů se konají přijímací zkoušky písemné, jejichž obsahem je test studijních předpokladů, jež se skládá z: ekonomického přehledu, komunikačního myšlení, matematického myšlení, společensko-historického přehledu.

Detail školy

Organizátor studia Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
Adresa sídla školy Univerzitní náměstí 1934/3, 73340, Karviná
Kontakt na společnost tel: 596 398 111
web: www.opf.slu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Finance, bankovnictví a pojišťovnictví

1. Hospodářská politika a správa - obor Bankovnictví
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská…
denní, bakalářské
Karviná
2. Hospodářská politika a správa
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
denní, bakalářské
Brno
3. Podniková ekonomika
Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
denní, magisterské
Liberec
4. MBA Pojišťovnictví

e-learning, MBA
Praha 2 - Vinohrady
5. Finance
Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve…
denní, inženýrské
Zlín
© 2021 Všechna práva vyhrazena, 0.042s
design: widegrafik.