Hospodářská politika a správa - obor Bankovnictví

Studium nabízí Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě

Studium nabízí 2
Termín podání přihlášek 1.1.1970
Lokalita studia Univerzitní nám. 1934/3, 73340, Karviná
Kontakt Ing. Dagmar Labudková
tel: +420 596 398 306
e-mail: labudkova@opf.slu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent studijního oboru Bankovnictví získá v průběhu studia potřebné teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti bankovnictví, finančních trhů a dalších oblastí finanční teorie a praxe. Absolventi získají podrobné znalosti o mechanismu fungování finančního systému v České republice i o fungování finančních systémů v ekonomicky vyspělém světě, stejně jako znalosti o uplatňování moderních zásad řízení bankovnictví, respektování právních a etických norem v činnosti bank.

Nedílnou součástí znalostí absolventa oboru Bankovnictví je orientace v základních trendech měnové politiky, vývoje domácí a světové ekonomiky a ve vývojových tendencích hlavních ekonomických seskupení s důrazem na finanční oblast. Důraz je kladen také na komunikaci v angličtině, resp. dalších cizích jazycích, a na odpovídající znalosti v oblasti informatiky.

Obsahové zaměření oboru vytváří předpoklady pro široké uplatnění absolventů nejen v řídící a provozní oblasti v bankovním sektoru, ale také v dalších finančních institucích a institucích veřejné správy, stejně jako v domácích a zahraničních firmách.

Www stránka www.opf.slu.cz
Studium je ukončeno Ing.
Podmínky přijetí Obsahem přijímací zkoušky do navazujících magisterských studijních programů je písemný test studijních předpokladů ze zvoleného studijního oboru.

Detail školy

Organizátor studia Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
Adresa sídla školy Univerzitní náměstí 1934/3, 73340, Karviná
Kontakt na společnost tel: 596 398 111
web: www.opf.slu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Finance, bankovnictví a pojišťovnictví

top
1. Technické znalectví a expertní inženýrství
Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v…
dálkové, magisterské
Brno
2. Finance
Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve…
denní, inženýrské
Zlín
3. Hospodářská politika a správa
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
denní, bakalářské
Brno
356 950 Kč
4. MBA Management
London International Graduate School
externí, MBA
Praha 4
121 000 Kč
5. vzdělávací program MBA (Master of Business Administration)
Ústav práva a právní vědy®, o.p.s.
dálkové, bakalářské, magisterské, MBA, doktorandské, kvalifikační
Praha - Holešovice
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.034s
design: widegrafik.