Aplikovaná informatika (prezenční forma)

Studium nabízí Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové

Studium nabízí 3 roky
Poplatek za přijímací zkoušky 500 €
Lokalita studia Rokitanského 62, 50003, Hradec Králové
Kontakt Mgr. Zuzana Pešáková
tel: 420493331223
Fax: 420495513251
e-mail: zuzana.pesakova@uhk.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent získá během studia dobré základní znalosti matematiky, algoritmizace a objektového modelování, na které navazují předměty s přímou aplikací (zejména programování, návrhy a správa informačních systémů a počítačových sítí, webovské technologie). Současně získává základní znalosti ekonomie a managementu a povinně studuje odborný anglický jazyk.

Uplatnění absolventa je především na pozicích programátora, návrháře a správce informačních systémů a sítí, webdesignera, apod. Profil znalostí vyhovuje výkonu funkce managera nižší až střední úrovně, založení a vedení malé firmy a při dobrých jazykových předpokladech nachází absolventi uplatnění také ve firmách s nadnárodní působností.

U tohoto bakalářského studijního programu je kladen důraz na praktické dovednosti v oblasti informačních technologií. Zejména jeho kombinovaná forma uspokojí stoupající poptávku odborníků z jiných oblastí, kteří potřebují doplnit svoji odbornost o praktickou znalost informačních technologií.

Www stránka www.uhk.cz/fim/obory/591
Studium je ukončeno Bc.
Podmínky přijetí Přijímací zkouška pro obor Aplikovaná informatika se skládá z písemného testu z matematiky (max. počet bodů 60) a písemného testu z anglického jazyka (max. počet bodů 40). Test z matematiky obsahuje 10 úloh hodnocených jedním bodem a 5 úloh hodnocených dvěma body. Celkový počet bodů je stanoven jako součin bodů dosažených za jednotlivé úlohy a koeficientu 3. Test z anglického jazyka obsahuje 50 úloh. Počet bodů je stanoven jako součin počtu správně vyřešených úloh a koeficientu 0,8 (zaokrouhlený na celé body).

Detail školy

Organizátor studia Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové
Adresa sídla školy Rokitanského 62, 50003, Hradec Králové
Kontakt na společnost tel: 00420 - 493 332 222
web: www.uhk.cz/fim
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Informační systémy

1. Systémové inženýrství a informatika
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
denní, bakalářské
Brno
2. MSc Computing
Prague College
denní, magisterské
Praha 2 - Vinohrady
3. Systémové inženýrství a informatika, obor Systémy projektového řízení
Fakulta ekonomická ZČU v Plzni
denní, bakalářské
Plzeň
0 Kč
4. Informační technologie v administrativě
Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve…
denní, bakalářské
Zlín
5. Program Informatika, kombinace oborů Informatika pro vzdělávání …
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
denní, bakalářské
České Budějovice
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.040s
design: widegrafik.