Aplikovaná informatika (prezenční forma)

Studium nabízí Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové

Studium nabízí 3 roky
Poplatek za přijímací zkoušky 500 €
Lokalita studia Rokitanského 62, 50003, Hradec Králové
Kontakt Mgr. Zuzana Pešáková
tel: 420493331223
Fax: 420495513251
e-mail: zuzana.pesakova@uhk.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent získá během studia dobré základní znalosti matematiky, algoritmizace a objektového modelování, na které navazují předměty s přímou aplikací (zejména programování, návrhy a správa informačních systémů a počítačových sítí, webovské technologie). Současně získává základní znalosti ekonomie a managementu a povinně studuje odborný anglický jazyk.

Uplatnění absolventa je především na pozicích programátora, návrháře a správce informačních systémů a sítí, webdesignera, apod. Profil znalostí vyhovuje výkonu funkce managera nižší až střední úrovně, založení a vedení malé firmy a při dobrých jazykových předpokladech nachází absolventi uplatnění také ve firmách s nadnárodní působností.

U tohoto bakalářského studijního programu je kladen důraz na praktické dovednosti v oblasti informačních technologií. Zejména jeho kombinovaná forma uspokojí stoupající poptávku odborníků z jiných oblastí, kteří potřebují doplnit svoji odbornost o praktickou znalost informačních technologií.

Www stránka www.uhk.cz/fim/obory/591
Studium je ukončeno Bc.
Podmínky přijetí Přijímací zkouška pro obor Aplikovaná informatika se skládá z písemného testu z matematiky (max. počet bodů 60) a písemného testu z anglického jazyka (max. počet bodů 40). Test z matematiky obsahuje 10 úloh hodnocených jedním bodem a 5 úloh hodnocených dvěma body. Celkový počet bodů je stanoven jako součin bodů dosažených za jednotlivé úlohy a koeficientu 3. Test z anglického jazyka obsahuje 50 úloh. Počet bodů je stanoven jako součin počtu správně vyřešených úloh a koeficientu 0,8 (zaokrouhlený na celé body).

Detail školy

Organizátor studia Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové
Adresa sídla školy Rokitanského 62, 50003, Hradec Králové
Kontakt na společnost tel: 00420 - 493 332 222
web: www.uhk.cz/fim
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Informační systémy

107 690 Kč
1. MBA Řízení informačních technologií
Business Institut EDU a.s.
e-learning, MBA
Praha
2. Systémové inženýrství a informatika
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
denní, bakalářské
Brno
0 Kč
3. Informační technologie v administrativě
Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve…
denní, bakalářské
Zlín
4. Elektronické počítače
Evropský polytechnický institut, s.r.o.
dálkové, bakalářské
Kunovice
5. Program Informatika, obor Informatika pro vzdělávání
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
denní, bakalářské
České Budějovice
© 2019 Všechna práva vyhrazena, 0.080s
design: widegrafik.