Informační management - tříleté studium (prezenční forma)

Studium nabízí Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové

Studium nabízí 3 roky
Poplatek za přijímací zkoušky 500 €
Lokalita studia Rokitanského 62, 50003, Hradec Králové
Kontakt Mgr. Zuzana Pešáková
tel: 420493331223
Fax: 420495513251
e-mail: zuzana.pesakova@uhk.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Bakalářské tříleté studium je široce a mezioborově založeno, s důrazem na studium ekonomické teorie, podnikové ekonomiky, managementu, marketingu a informatiky. Výběrem ze spektra volitelných předmětů se student může více profilovat do některé z výše uvedených oblastí, podle vlastních schopností, zájmu a očekávaného uplatnění.

Absolvent bakalářského studia získá znalosti nezbytné pro založení a vedení malé firmy, nebo výkon funkce managera nižší až střední úrovně. Má znalosti dostatečné pro správu informačního systému, práci se specializovaným softwarem, školící a poradenskou činnost apod. Součástí profilu absolventa je dobrá jazyková připravenost v anglickém jazyce.

Www stránka www.uhk.cz/fim/obory/1218
Studium je ukončeno Bc.
Podmínky přijetí Přijímací zkouška pro obor Informační management - tříleté bakalářské studium se skládá z písemného testu z matematiky (max. počet bodů 60) a písemného testu z anglického jazyka (max. počet bodů 40). Test z matematiky obsahuje 10 úloh hodnocených jedním bodem a 5 úloh hodnocených dvěma body. Celkový počet bodů je stanoven jako součin bodů dosažených za jednotlivé úlohy a koeficientu 3. Test z anglického jazyka obsahuje 50 úloh. Počet bodů je stanoven jako součin počtu správně vyřešených úloh a koeficientu 0,8 (zaokrouhlený na celé body).

Detail školy

Organizátor studia Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové
Adresa sídla školy Rokitanského 62, 50003, Hradec Králové
Kontakt na společnost tel: 00420 - 493 332 222
web: www.uhk.cz/fim
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Informační systémy

450 Kč
1. Informační studia a knihovnictví (navazující)
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v…
denní, magisterské
Opava
2. Aplikovaná informatika (prezenční forma)
Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové
externí, bakalářské
Hradec Králové
3. Systémové inženýrství a informatika
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
denní, bakalářské
Brno
0 Kč
4. Grafická tvorba - multimédia
Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové
denní, bakalářské
Hradec Králové
5. BSc (Hons) Computing
Prague College
denní, bakalářské
Praha 2 - Vinohrady
© 2019 Všechna práva vyhrazena, 0.055s
design: widegrafik.