Finanční management (prezenční foma)

Studium nabízí Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové

Studium nabízí 3 roky
Poplatek za přijímací zkoušky 500 €
Lokalita studia Rokitanského 62, 50003, Hradec Králové
Kontakt Mgr. Zuzana Pešáková
tel: 420493331223
Fax: 420495513251
e-mail: zuzana.pesakova@uhk.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent je připraven zastávat pozici finančního managera malé nebo střední firmy, popř. obdobnou pozici v neziskovém sektoru. Absolvent získá znalosti základů ekonomické teorie, znalosti a dovednosti z managementu, marketingu, podnikové ekonomiky, financí a účetnictví. Zároveň disponuje vysokým stupněm uživatelských informatických dovedností a dobrou jazykovou připraveností.

Studenti jsou připraveni na řídící funkci v oblasti financí pro malý a střední podnik. Studenti tohoto oboru v prezenční formě studia budou povinně studovat i předmět „Odborný německý jazyk“. Předpokladem úspěšného studia je maturitní úroveň vědomostí z německého jazyka. Přijímací zkouška z německého jazyka se nekoná. Tento studijní obor bude otevřen v prezenční i kombinované formě.

Www stránka www.uhk.cz/fim/obory/65
Studium je ukončeno Bc.
Podmínky přijetí Přijímací zkouška pro obor Finanční management se skládá z písemného testu z matematiky (max. počet bodů 50) a písemného testu z anglického jazyka (max. počet bodů 50). Upozornění: Studenti oboru Finanční management (forma prezenční) budou povinně studovat i předmět "Odborný německý jazyk". Předpokladem úspěšného studia je maturitní úroveň vědomostí z německého jazyka. Přijímací zkouška z německého jazyka se nekoná. Test z matematiky obsahuje 10 úloh hodnocených jedním bodem a 5 úloh hodnocených dvěma body. Celkový počet bodů je stanoven jako součin bodů dosažených za jednotlivé úlohy a koeficientu 2,5 (zaokrouhlený na celé body). Test z anglického jazyka obsahuje 50 úloh. Počet bodů je stanoven jako součin počtu správně vyřešených úloh a koeficientu 1.

Detail školy

Organizátor studia Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové
Adresa sídla školy Rokitanského 62, 50003, Hradec Králové
Kontakt na společnost tel: 00420 - 493 332 222
web: www.uhk.cz/fim
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Finanční management

16 500 Kč
1. 37-42-M/001 Logistické a finanční služby
Soukromá střední odborná škola živnostenská Brno, s. r. o.
denní, čtvrtletní
Brno
2. Ekonomická informatika
Evropský polytechnický institut, s.r.o.
dálkové, bakalářské
Kunovice
3. MSc International Management
Prague College
denní, magisterské
Praha 2 - Vinohrady
4. Finanční kontrola
Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve…
denní, inženýrské
Zlín
5. Finance a daně
Evropský polytechnický institut, s.r.o.
dálkové, bakalářské
Kunovice
© 2019 Všechna práva vyhrazena, 0.049s
design: widegrafik.