Finanční management (prezenční foma)

Studium nabízí Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové

Studium nabízí 3 roky
Poplatek za přijímací zkoušky 500 €
Lokalita studia Rokitanského 62, 50003, Hradec Králové
Kontakt Mgr. Zuzana Pešáková
tel: 420493331223
Fax: 420495513251
e-mail: zuzana.pesakova@uhk.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent je připraven zastávat pozici finančního managera malé nebo střední firmy, popř. obdobnou pozici v neziskovém sektoru. Absolvent získá znalosti základů ekonomické teorie, znalosti a dovednosti z managementu, marketingu, podnikové ekonomiky, financí a účetnictví. Zároveň disponuje vysokým stupněm uživatelských informatických dovedností a dobrou jazykovou připraveností.

Studenti jsou připraveni na řídící funkci v oblasti financí pro malý a střední podnik. Studenti tohoto oboru v prezenční formě studia budou povinně studovat i předmět „Odborný německý jazyk“. Předpokladem úspěšného studia je maturitní úroveň vědomostí z německého jazyka. Přijímací zkouška z německého jazyka se nekoná. Tento studijní obor bude otevřen v prezenční i kombinované formě.

Www stránka www.uhk.cz/fim/obory/65
Studium je ukončeno Bc.
Podmínky přijetí Přijímací zkouška pro obor Finanční management se skládá z písemného testu z matematiky (max. počet bodů 50) a písemného testu z anglického jazyka (max. počet bodů 50). Upozornění: Studenti oboru Finanční management (forma prezenční) budou povinně studovat i předmět "Odborný německý jazyk". Předpokladem úspěšného studia je maturitní úroveň vědomostí z německého jazyka. Přijímací zkouška z německého jazyka se nekoná. Test z matematiky obsahuje 10 úloh hodnocených jedním bodem a 5 úloh hodnocených dvěma body. Celkový počet bodů je stanoven jako součin bodů dosažených za jednotlivé úlohy a koeficientu 2,5 (zaokrouhlený na celé body). Test z anglického jazyka obsahuje 50 úloh. Počet bodů je stanoven jako součin počtu správně vyřešených úloh a koeficientu 1.

Detail školy

Organizátor studia Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové
Adresa sídla školy Rokitanského 62, 50003, Hradec Králové
Kontakt na společnost tel: 00420 - 493 332 222
web: www.uhk.cz/fim
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Finanční management

0 Kč
1. Business Administration
Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.
denní, bakalářské
Praha
2. BA (Hons) Applied Accounting & Business Finance
Prague College
denní, bakalářské
Praha 2 - Vinohrady
3. Finance a daně
Evropský polytechnický institut, s.r.o.
dálkové, bakalářské
Kunovice
12 705 €
4. Mezinárdoní MBA studium - General Management
Institut pro průmyslový a finanční management (IPFM)
dálkové, MBA
Praha 1
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.037s
design: widegrafik.