Nanotechnologie

Studium nabízí Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Studium nabízí 3 roky
Cena 0 Kč
Cena s 21% DPH 0 Kč
Poplatek za přijímací zkoušky 420 Kč
Lokalita studia VŠB TU Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33, Ostrava-Poruba
Kontakt Bc. Hana Tomečková
tel: +420 597 325 530
Fax: +420 596 995 554
e-mail: hana.tomeckova@vsb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent bakalářského studijního oboru Nanotechnologie má základní fyzikální, chemické a technické znalosti, které může uplatnit v materiálovém výzkumu v průmyslové praxi i na výzkumných pracovištích. Ovládá metody zkoumání struktury a vlastností nanomateriálů a má přehled o způsobu jejich přípravy. Současně má optimální základ pro pokračování studia v navazujícím magisterském studijním programu Nanotechnologie.

Organizace studia

interní

Www stránka nanotechnologie.vsb.cz
Studium je ukončeno bakalář - Bc.
Podmínky přijetí Písemná z matematiky, dále ověření schopnosti studovat v daném jazyce (český, anglický). V přijímacím řízení se přihlíží i k výsledkům ze střední školy, na základě kterých může být i prominuta písemná přijímací zkouška.
Další informace o studiu http://nanotechnologie.vsb.cz
Uplatnění absolventů Týmová práce v laboratořích v průmyslu, vědeckém výzkumu a technologických odděleních firem a společností se vztahem k moderním technologiím, především nanotechnologiím, a to v široké škále odvětví od farmacie přes chemické a fyzikální inženýrství až po elektrotechnický a automobilový průmysl.

Detail školy

Organizátor studia Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Adresa sídla školy 17. listopadu 15, 708 33, Ostrava-Poruba
Kontakt na společnost tel: +420 +420 597 321 290
Fax: +420 596 995 554
e-mail: petr.noskievic@vsb.cz
web: www.vsb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Chemická technologie

1. Inženýrství ochrany životního prostředí
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
denní, bakalářské
Zlín
2. Technologie a řízení v gastronomii
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
denní, bakalářské
Zlín
3. Chemie a technologie potravin
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
dálkové, bakalářské
Zlín
4. Technologická zařízení
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
denní, bakalářské
Zlín
5. Polymerní materiály a technologie, specializace Medicínské a…
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
denní, bakalářské
Zlín
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.039s
design: widegrafik.