Nanotechnologie

Studium nabízí Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Studium nabízí 2 roky
Cena 0 Kč
Cena s 21% DPH 0 Kč
Poplatek za přijímací zkoušky 420 Kč
Lokalita studia 17. listopadu 15, 708 33, Ostrava-Poruba
Kontakt Bc. Hana Tomečková
tel: +420 597 325 530
Fax: +420 596 995 554
e-mail: hana.tomeckova@vsb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent magisterského studia Nanotechnologie ovládá pokročilé moderní teoretické a experimentální metody a nástroje v materiálovém výzkumu se zvláštním zřetelem k jejich uplatnění v nanotechnologiích. Ovládá metody počítačového modelování a jeho využití ve vývoji nových materiálů s požadovanými vlastnostmi. Dle své další specializace má znalosti v oblasti optických a magnetických nanostruktur nebo v oblasti uhlíkatých nanomateriálů a nanomateriálů založených na modifikovaných vrstevnatých silikátech.

Organizace studia

interní

Www stránka nanotechnologie.vsb.cz
Studium je ukončeno inženýr - Ing.
Podmínky přijetí Písemná z fyziky a chemie, dále ověření schopnosti studovat v daném jazyce (český nebo anglický). V přijímacím řízení se přihlíží i k výsledkům předchozího bakalářského studia, na základě kterých může být i prominuta písemná přijímací zkouška. Absolventi Bc programu Nanotechnologie jsou do navazujícího magisterského studia přijati bez přijímacích zkoušek.
Další informace o studiu viz http://nanotechnologie.vsb.cz
Uplatnění absolventů Absolventi se uplatní jako vědečtí pracovníci ve výzkumných ústavech, průmyslových podnicích a technologických odděleních se vztahem k moderním technologiím, zejména nanotechnologiím. Budou schopni se podílet na vývoji nových lékových forem ve farmaceutickém průmyslu, nových materiálů a senzorů v automobilovém průmyslu, speciálních materiálů v chemickém a fyzikálním inženýrství, na zavádění nových postupů v optice, elektronice a informačních technologiích. Mohou dále studovat ve specializovaných doktorských studijních programech a uplatnit se jako akademičtí pracovníci.

Detail školy

Organizátor studia Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Adresa sídla školy 17. listopadu 15, 708 33, Ostrava-Poruba
Kontakt na společnost tel: +420 +420 597 321 290
Fax: +420 596 995 554
e-mail: petr.noskievic@vsb.cz
web: www.vsb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Chemická technologie

0 Kč
1. Potravinářská chemie
Fakulta chemická VUT v Brně
denní, bakalářské
Brno
2. Inženýrství ochrany životního prostředí
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
denní, bakalářské
Zlín
3. Technologická zařízení
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
denní, bakalářské
Zlín
4. Technologická zařízení
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
dálkové, bakalářské
Zlín
5. Technologie a řízení v gastronomii
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
denní, bakalářské
Zlín
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.069s
design: widegrafik.