Nanotechnologie

Studium nabízí Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Studium nabízí 2 roky
Cena 0 Kč
Cena s 21% DPH 0 Kč
Poplatek za přijímací zkoušky 420 Kč
Lokalita studia 17. listopadu 15, 708 33, Ostrava-Poruba
Kontakt Bc. Hana Tomečková
tel: +420 597 325 530
Fax: +420 596 995 554
e-mail: hana.tomeckova@vsb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent magisterského studia Nanotechnologie ovládá pokročilé moderní teoretické a experimentální metody a nástroje v materiálovém výzkumu se zvláštním zřetelem k jejich uplatnění v nanotechnologiích. Ovládá metody počítačového modelování a jeho využití ve vývoji nových materiálů s požadovanými vlastnostmi. Dle své další specializace má znalosti v oblasti optických a magnetických nanostruktur nebo v oblasti uhlíkatých nanomateriálů a nanomateriálů založených na modifikovaných vrstevnatých silikátech.

Organizace studia

interní

Www stránka nanotechnologie.vsb.cz
Studium je ukončeno inženýr - Ing.
Podmínky přijetí Písemná z fyziky a chemie, dále ověření schopnosti studovat v daném jazyce (český nebo anglický). V přijímacím řízení se přihlíží i k výsledkům předchozího bakalářského studia, na základě kterých může být i prominuta písemná přijímací zkouška. Absolventi Bc programu Nanotechnologie jsou do navazujícího magisterského studia přijati bez přijímacích zkoušek.
Další informace o studiu viz http://nanotechnologie.vsb.cz
Uplatnění absolventů Absolventi se uplatní jako vědečtí pracovníci ve výzkumných ústavech, průmyslových podnicích a technologických odděleních se vztahem k moderním technologiím, zejména nanotechnologiím. Budou schopni se podílet na vývoji nových lékových forem ve farmaceutickém průmyslu, nových materiálů a senzorů v automobilovém průmyslu, speciálních materiálů v chemickém a fyzikálním inženýrství, na zavádění nových postupů v optice, elektronice a informačních technologiích. Mohou dále studovat ve specializovaných doktorských studijních programech a uplatnit se jako akademičtí pracovníci.

Detail školy

Organizátor studia Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Adresa sídla školy 17. listopadu 15, 708 33, Ostrava-Poruba
Kontakt na společnost tel: +420 +420 597 321 290
Fax: +420 596 995 554
e-mail: petr.noskievic@vsb.cz
web: www.vsb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Chemická technologie

1. Chemie a technologie potravin, specializace: Biotechnologie
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
denní, bakalářské
Zlín
0 Kč
2. Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Fakulta chemická VUT v Brně
denní, bakalářské
Brno
0 Kč
3. Biotechnologie
Fakulta chemická VUT v Brně
denní, bakalářské
Brno
4. Polymerní materiály a technologie
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
denní, bakalářské
Zlín
5. Polymerní materiály a technologie, specializace Komunikace v…
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
denní, bakalářské
Zlín
© 2021 Všechna práva vyhrazena, 0.040s
design: widegrafik.