Literární tvorba

Studium nabízí Literární akademie - International ART CAMPUS Prague, s. r. o.

Studium nabízí 3 roky
Cena (neplátce DPH) 70 000 Kč
Poznámka k ceně za akademický rok
Poplatek za přijímací zkoušky 500 Kč
Lokalita studia Na Pankráci 54, 14000, Praha 4
Kontakt Studijní oddělení
tel: +420 226 539 741
e-mail: studijni@art-campus.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent bakalářského studia Literární tvorby získá náležité kompetence ve sféře kultivovaného praktického použití českého jazyka (s důrazem na stylistické dovednosti v psaném i mluveném projevu), bude vybaven patřičnými znalostmi dvou světových jazyků (povinně angličtiny) v takové míře, že zvládne v písemné i ústní formě komunikaci o kulturní a odborné problematice, resp.četbu uměleckých textů a odborných prací z oblasti kulturního života, a získá vhled do redakčního provozu printových i elektronických médií. Široký studijní základ mu pak umožní nejen přístup k patřičným informačním zdrojům, ale také schopnost poučeně se vyjadřovat k otázkám kulturního dění, popřípadě zasvěceným způsobem postihnout problematiku v jiných oborech.

Www stránka www.art-campus.cz/la/
Podmínky přijetí Talentová zkouška. Uchazeči o studium bakalářského oboru (v denní i kombinované formě) zašlou dva týdny před samotným přijímacím řízením 3 stránky svého vlastního textu (libovolné téma, libovolný žánr). Jeho hodnocení proběhne po té v rámci ústní zkoušky. Talentová zkouška prověřuje uchazečovu kreativitu, ale také cit pro jazyk, jenž je stěžejním předmětem studia. Ústní zkouška: Uchazeč přinese strukturovaný seznam přečtené literatury, shlédnutých filmů, divadelních představení a koncertů vážné i populární hudby, kvalitních televizních pořadů, a navštívených výstav, celkově alespoň 50 položek.
Uplatnění absolventů Absolvent se uplatní především jako spisovatel, textař, scénárista, kritik, editor a redaktor či nakladatel, překladatel uměleckých textů a kreativní pracovník v rozhlase, televizi, v nakladatelstvích periodických i neperiodických tiskovin a v reklamních a PR agenturách. Znalost českého a anglického jazyka umožňuje i práci na programové náplni médií i nejrůznějších kulturních institucí.
Ubytování, strava a volný čas Ubytování a stravování je možné na kolejích a menzách ČVUT v Praze.

Detail školy

Organizátor studia Literární akademie - International ART CAMPUS Prague, s. r. o.
Adresa sídla školy Na Pankráci 420/54, 140 00, Praha 4
Kontakt na společnost tel: +420 226 539 741
e-mail: studijni@art-campus.cz
web: http://www.art-campus.cz/la/
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Literární akademie je soukromá umělecká vysoká škola s akreditovaným bakalářským a magisterským studiem ve studijních programech Literární tvorba a Mediální tvorba. Naši absolventi se počítají ve stovkách. Mnoho z nich našlo práci v českých médiích, jiní se stali spisovateli, další spolupracují s českými vydavatelstvími a nakladatelstvími, kulturními institucemi či působí v oblasti public relations. Naši absolventi mají na trhu práce jedinečné možnosti uplatnění a dosavadní praxe dokázala, že v konkurenci ostatních jednoznačně obstojí.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Jazyky a literatura

1. Filologie (navazující)
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v…
denní, magisterské
Opava
20 000 Kč
2. Jednoleté pomaturitní jazykové studium
Akademie J.A. Komenského, oblast Ostrava
denní, kvalifikační
OSTRAVA
3. Anglický jazyk pro hospodářskou praxi
Filozofická fakulta Univerzita Pardubice
denní, bakalářské
Pardubice
4. Anglický jazyk - specializace v pedagogice
Filozofická fakulta Univerzita Pardubice
denní, bakalářské
Pardubice
70 000 Kč
5. Mediální tvorba
Literární akademie - International ART CAMPUS Prague, s. r…
denní, bakalářské
Praha 4
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.037s
design: widegrafik.