Literární tvorba

Studium nabízí Literární akademie - International ART CAMPUS Prague, s. r. o.

Studium nabízí 3 roky
Cena (neplátce DPH) 70 000 Kč
Poznámka k ceně za akademický rok
Poplatek za přijímací zkoušky 500 Kč
Lokalita studia Na Pankráci 54, 14000, Praha 4
Kontakt Studijní oddělení
tel: +420 226 539 741
e-mail: studijni@art-campus.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent bakalářského studia Literární tvorby získá náležité kompetence ve sféře kultivovaného praktického použití českého jazyka (s důrazem na stylistické dovednosti v psaném i mluveném projevu), bude vybaven patřičnými znalostmi dvou světových jazyků (povinně angličtiny) v takové míře, že zvládne v písemné i ústní formě komunikaci o kulturní a odborné problematice, resp.četbu uměleckých textů a odborných prací z oblasti kulturního života, a získá vhled do redakčního provozu printových i elektronických médií. Široký studijní základ mu pak umožní nejen přístup k patřičným informačním zdrojům, ale také schopnost poučeně se vyjadřovat k otázkám kulturního dění, popřípadě zasvěceným způsobem postihnout problematiku v jiných oborech.

Www stránka www.art-campus.cz/la/
Podmínky přijetí Talentová zkouška. Uchazeči o studium bakalářského oboru (v denní i kombinované formě) zašlou dva týdny před samotným přijímacím řízením 3 stránky svého vlastního textu (libovolné téma, libovolný žánr). Jeho hodnocení proběhne po té v rámci ústní zkoušky. Talentová zkouška prověřuje uchazečovu kreativitu, ale také cit pro jazyk, jenž je stěžejním předmětem studia. Ústní zkouška: Uchazeč přinese strukturovaný seznam přečtené literatury, shlédnutých filmů, divadelních představení a koncertů vážné i populární hudby, kvalitních televizních pořadů, a navštívených výstav, celkově alespoň 50 položek.
Uplatnění absolventů Absolvent se uplatní především jako spisovatel, textař, scénárista, kritik, editor a redaktor či nakladatel, překladatel uměleckých textů a kreativní pracovník v rozhlase, televizi, v nakladatelstvích periodických i neperiodických tiskovin a v reklamních a PR agenturách. Znalost českého a anglického jazyka umožňuje i práci na programové náplni médií i nejrůznějších kulturních institucí.
Ubytování, strava a volný čas Ubytování a stravování je možné na kolejích a menzách ČVUT v Praze.

Detail školy

Organizátor studia Literární akademie - International ART CAMPUS Prague, s. r. o.
Adresa sídla školy Na Pankráci 420/54, 140 00, Praha 4
Kontakt na společnost tel: +420 226 539 741
e-mail: studijni@art-campus.cz
web: http://www.art-campus.cz/la/
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Literární akademie je soukromá umělecká vysoká škola s akreditovaným bakalářským a magisterským studiem ve studijních programech Literární tvorba a Mediální tvorba. Naši absolventi se počítají ve stovkách. Mnoho z nich našlo práci v českých médiích, jiní se stali spisovateli, další spolupracují s českými vydavatelstvími a nakladatelstvími, kulturními institucemi či působí v oblasti public relations. Naši absolventi mají na trhu práce jedinečné možnosti uplatnění a dosavadní praxe dokázala, že v konkurenci ostatních jednoznačně obstojí.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Jazyky a literatura

1. Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem…
Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola…
denní, čtvrtletní
Kunovice
23 500 Kč
2. Jednoleté denní pomaturitní studium angličtiny
První soukromá škola jazyků v Chrudimi
denní, kvalifikační
Chrudim
22 453 Kč
3. Jednoletý pomaturitní kurz cizích jazyků
Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem…
denní, pomaturitní
Jindřichův Hradec
0 Kč
4. Jazyková a literární kultura
Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové
denní, bakalářské
Hradec Králové
5. Roční Pomaturitní studium pro začátečníky a pokročilé
Richard Musil spol. s r.o, Soukromý vzdělávací institut
dálkové, pomaturitní
Ústí nad Labem
© 2021 Všechna práva vyhrazena, 0.031s
design: widegrafik.