LLM - Executive LLM

Studium nabízí Cambridge Business School s.r.o.

Studium nabízí 1 rok
Cena (neplátce DPH) 98 000 Kč
Poplatek za přijímací zkoušky 0 Kč
Lokalita studia V Jámě 1/699, 100 00, Praha 1
Kontakt Ing. Ivana Gazdová
tel: +420 222 212 895
mobil: +420 601 553 562
e-mail: info@cambschool.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Executive LLM je tradiční a uznávaný model studia, který je zaměřen na prohloubení znalostí z oblasti soukromého práva se specializací na právo obchodní. V rámci tohoto programu se studenti seznámí s principy a zásadami nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Pozornost je věnována především právu obchodních společností, závazkovým právním vztahům a obchodnímu právu v mezinárodním kontextu. Pozornost programu LLM je zaměřena i na další právní oblasti, jako jsou finanční právo, právo hospodářské soutěže, insolvenční a pracovní právo. Absolvent programu tak získá ucelený přehled o právních předpisech souvisejících s obchodní a podnikovou praxí, které budou doplněny konkrétními případy z praxe. V tomto programu vyučují přední odborníci z různých sfér právní problematiky, kteří tak zaručí přidanou hodnotu programu využitelnou v praxi. Program je díky svému praktickému zaměření určen především pro uchazeče s předchozím právním vzděláním, jako jsou advokáti, koncipienti, notáři či právní specialisté, ale také pro vrcholové manažery tuzemských i zahraničních společností, ředitele firem a pracovníky veřejné správy, kteří se zabývají obchodním a podnikovým právem a kteří neustále pracují na zdokonalení své kvalifikace.

Organizace studia

K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem deset studijních modulů, které jsou rozděleny do dvou semestrů po pěti modulech. Na konci studia pak student vypracuje závěrečnou práci, která se obhajuje před komisí.
V každém semestru se konají dva semináře, kde se studenti setkají s jednotlivými lektory pro jednotlivé studijní moduly. Lektoři zde studenty seznámí s probíranou látkou jednotlivých modulů a s podmínkami jejich absolvování.
První seminář se koná vždy na začátku studia a obsahuje úvodní informační uvítání studentů ze strany Cambridge Business School a výklad za první dva moduly. V polovině prvního semestru se pak koná druhý seminář, jenž pokrývá zbývající tři moduly semestru. V druhém semestru probíhají také 2 semináře, kdy na prvním je výklad za první tři moduly a na druhém za poslední dva. Studenti tak za celé studium absolvují celkem čtyři semináře.
Výklad za jeden modul je v rozsahu tří vyučovacích hodin (3×45 minut). Grafické znázornění časového harmonogramu celého studia naleznete zde.
Studium probíhá primárně v českém jazyce. Pro přizpůsobení výuky slovenským studentům však akceptujeme seminární i závěrečné práce vypracované v jazyce slovenském.
Studium je dále realizováno distanční formou – online komunikačními prostředky (e-learning). Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní intranet.
V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory různými způsoby – telefonicky, dotazem skrze studentskou sekci, prostřednictvím e-mailové komunikace, videokonference či osobně.
Studenti se na plnění studijních povinností připravují účastí na seminářích, konzultacemi s lektory a samostudiem podkladů, které jsou dostupné ve studentské sekci.
Mezi studijní povinnosti patří především vyhotovení seminární práce z každého modulu v semestru, která je následně klasifikována lektorem. Účast na seminářích povinná není, přestože je velmi doporučována.
Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce a její následnou obhajobou.

Www stránka www.cambschool.cz
Podmínky přijetí není

Detail školy

Organizátor studia Cambridge Business School s.r.o.
Člen AIVD SR
Adresa sídla školy V Jámě 1/699, 11000, Praha 1 - Nové Město
Kontakt na společnost tel: 222 212 895
e-mail: info@cambschool.cz
web: www.cambschool.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Cambridge Business School je prestižní vzdělávací instituce zaměřená na poskytování kvalitního manažerského vzdělání v profesně vzdělávacích programech MBA, BBA a LL.M. Ty jsou ideálním řešením pro všechny, kteří chtějí investovat do svého osobního rozvoje a získat poznatky okamžitě přenositelné do praxe.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Obchodní a finanční právo

181 500 Kč
1. LL.M. - Master of Laws
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
dálkové, kvalifikační
Brno
2. Právo
Joštova akademie
externí, bakalářské
Brno
98 000 Kč
3. LLM - Executive LLM
Cambridge Business School s.r.o.
dálkové, MBA
Praha 1
4. LLM program
London International Graduate School
externí, kvalifikační
Praha 4
107 690 Kč
5. MBA Obchodní právo v podnikání
Business Institut EDU a.s.
e-learning, MBA
Praha
© 2022 Všechna práva vyhrazena, 0.037s
design: widegrafik.