Informační technologie - tříleté bakalářské studium

Studium nabízí Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice

Studium nabízí 3 roky (6 semestrů)
Poplatek za přijímací zkoušky 450 Kč
Lokalita studia Univerzita Pardubice, Ústav elektrotechniky a informatiky, Studentská 95, 532 10, Pardubice
Kontakt Renata, Kalhousová
tel: +420 466 036 652
e-mail: uei@upce.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Obor Informační technologie je určen pro přípravu odborníků schopných realizovat a provozovat informační systémy a jejich moduly na podporu poznávacích, správních a řídicích činností podniků a organizací. Obsahová struktura studijního programu je přednostně naplněna předměty z oblasti informatiky s respektováním jeho interdisciplinárního charakteru.

Organizace studia

prezenční forma

Www stránka www.upce.cz/fakulty/ui/
Studium je ukončeno Bc.
Podmínky přijetí skládá se z písemného testu z matematiky a písemného testu z informatiky v rozsahu středoškolských znalostí
Uplatnění absolventů Funkční zaměření absolventů bakalářského studijního programu IT je předpokladem pro uplatnění v profesích: • analytik programátor • správce databáze • správce sítě • pracovník v oblasti informačních služeb • pracovník projekčních a provozních útvarů specializovaných SW firem • dealer HW a SW prostředků
Ubytování, strava a volný čas dle nabídky UPa: http://www.upce.cz/uchazeci/

Detail školy

Organizátor studia Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice
Adresa sídla školy náměstí Čs. legií 565, 530 02, Pardubice
Kontakt na společnost tel: 420466036652
Fax: 420466036241
e-mail: uei@upce.cz
web: http://www.upce.cz/fei/index.html
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Informační systémy

1. Systémové inženýrství a informatika
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
denní, bakalářské
Brno
2. Informatika
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v…
denní, doktorandské
Opava
3. Management a marketing zahraničního obchodu, Finance a daně,…
Evropský polytechnický institut, s.r.o.
denní, bakalářské
Kunovice
4. Systémové inženýrství a informatika, obor Systémy projektového řízení
Fakulta ekonomická ZČU v Plzni
denní, bakalářské
Plzeň
0 Kč
5. Informační a řídicí technologie
Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve…
denní, bakalářské
Zlín
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.049s
design: widegrafik.