2802R011 Chemie a technická chemie

Studium nabízí Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice

Studium nabízí 3
Poplatek za přijímací zkoušky 550 Kč
Lokalita studia Fakulta Chemicko-technologická Univerzity Pardubice, nám. Čs. Legií 565, 53210, Pardubice
Kontakt Dana Petráňová 466 037 302
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Studenti získají moderní interdisciplinární vzdělání skloubením technického a ekonomicko-manažerského vzdělání, doplněného o adekvátní úroveň počítačové gramotnosti, jazykové přípravy, rozvoje komunikačních dovedností a vedení lidí, čímž získají kvalifikační předpoklady pro výkon řady funkcí a činností na úrovni středního managementu. Univerzálnost studijního oboru umožňuje rychlou přizpůsobivost na měnící se potřeby a požadavky praxe a snadnou případnou rekvalifikaci, uplatnění i v malých a středních podnicích, kdy jsou vyžadovány všestranné technické a ekonomicko-manažerské znalosti a dovednosti.

Podmínky přijetí Uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním budou přijati bez přijímacích zkoušek. Na základě výsledků středoškolského studia z předmětů matematika a chemie bude sestaven pořadník a přijati budou ti, kteří se umístí v pořadí nejlepších do stanoveného maximálního počtu přijímaných studentů. Pořadník bude sestaven na základě studijního průměru stanoveného ze známek na výročních vysvědčeních 1. – 3. roč. a pololetním vysvědčení 4. roč. střední školy (tzn. průměr 2x ze 4 známek). V případě, že uchazeč nebude mít potřebný počet známek z těchto předmětů, budou chybějící známky doplněny (do celkového počtu 8 známek) prospěchem z přírodovědně zaměřených předmětů (fyziky, biologie….), které uchazeč absolvoval během studia na střední škole.

Detail školy

Organizátor studia Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
Adresa sídla školy Studentská 573, 53210, Pardubice
Kontakt na společnost tel: +420 466 036 111
e-mail: dekanat.fcht@upce.cz
web: www.uni-pardubice.cz/fcht
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Vysokoškolská vzdělávací činnost.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Chemie

1. 3911T011 Materiálové inženýrství
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
denní, magisterské
Pardubice
0 Kč
2. Spotřební chemie
Fakulta chemická VUT v Brně
denní, bakalářské
Brno
3. 3441T001 Polygrafie
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
denní, inženýrské
Pardubice
4. 2801T009 Technologie výroby a zpracování polymerů
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
denní, inženýrské
Pardubice
5. Program Chemie, obor Chemie
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
denní, bakalářské
České Budějovice
© 2019 Všechna práva vyhrazena, 0.058s
design: widegrafik.