3901R017 Klinická biologie a chemie

Studium nabízí Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice

Studium nabízí 3
Poplatek za přijímací zkoušky 550 Kč
Lokalita studia Fakulta Chemicko-technologická Univerzity Pardubice, nám. Čs. Legií 565, 53210, Pardubice
Kontakt Dana Petráňová 466 037 302
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent studijního oboru je vysokoškolsky vzdělaným pracovníkem určeným pro samostatnou činnost v laboratoři. Je specializován pro práci v různých typech laboratoří klinických oborů – analytické chemie, biochemie, mikrobiologie, imunologie a imunochemie, molekulárně biologických metod, hematologie a transfuziologie, toxikologie příp. dalších. Ovládá práce spojené s odběrem, zpracováním, uchováváním a analýzou biologických materiálů určených k vyšetření různými metodami. Absolvent ovládá činnosti spojené s obsluhou laboratorní techniky ve všech typech zdravotnických zařízení, zná principy jejich činnosti a možnosti kalibrace. Zná způsoby ovládání výpočetní techniky a zpracování dat včetně kalibračních systémů. S využitím odborné literatury sestavuje metodiky pro rutinní použití, zná pravidla etiky zdravotnického pracovníka, ekonomiky provozu a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v laboratoři.

Podmínky přijetí Do tříletého bakalářského studijního programu Speciální chemicko-biologické obory mohou být bez přijímací zkoušky přijati studenti maturující ve školním roce 2006/2007, kteří během středoškolského studia neměli na výročních vysvědčeních a pololetním vysvědčení IV. ročníku z biologie a chemie horší známku než dvě. V případě, že počet přihlášených splňujících tyto podmínky bude vyšší než počet uchazečů, které je možno přijmout, budou všichni pozváni k přijímacím zkouškám a musí vykonat přijímací písemky z biologie a chemie. Do tohoto studijního programu mohou být přijímáni pouze uchazeči o prezenční studium.

Detail školy

Organizátor studia Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
Adresa sídla školy Studentská 573, 53210, Pardubice
Kontakt na společnost tel: +420 466 036 111
e-mail: dekanat.fcht@upce.cz
web: www.uni-pardubice.cz/fcht
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Vysokoškolská vzdělávací činnost.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Chemie

1. 2802R011 Chemie a technická chemie
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
denní, bakalářské
Pardubice
2. program Biochemie, obor Biologická chemie (Biological chemistry)
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
denní, bakalářské
České Budějovice
3. 2901T003 Hodnocení a analýza potravin
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
denní, inženýrské
Pardubice
0 Kč
4. Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Fakulta chemická VUT v Brně
denní, bakalářské
Brno
0 Kč
5. Potravinářská chemie
Fakulta chemická VUT v Brně
denní, bakalářské
Brno
© 2021 Všechna práva vyhrazena, 0.047s
design: widegrafik.