3909T005 Řízení technologických procesů

Studium nabízí Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice

Studium nabízí navazující na bakalářské studium 2 roky
Poplatek za přijímací zkoušky 550 Kč
Lokalita studia Fakulta Chemicko-technologická Univerzity Pardubice, nám. Čs. Legií 565, 53210, Pardubice
Kontakt Dana Petráňová 466 037 302
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent je schopen provádět analýzy procesů, nalézt optimální provozní podmínky a stanovit výrobní náklady pro různé alternativy vedení procesů. Dokáže snímat provozní data, zpracovávat je ve formě materiálových a energetických bilancí, řešit problematiku měření, využívat přístroje regulační a řídicí techniky a vést pracovní skupiny ASŘTP. Uplatnění absolventa je ve všech chemických a jim příbuzných výrobách jako operátor měřící, regulační a automatizační techniky, v projekčních organizacích při navrhování systémů řízení, v dodavatelských firmách jako realizátor systému řízení technologických procesů, ve výzkumných ústavech a ve školství.

Podmínky přijetí Předpokladem přijetí je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu, při přijímacím řízení budou požadovány základní znalosti z matematiky, fyziky, obecné a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie včetně instrumentálních metod analytických, fyzikální chemie a chemického inženýrství v rozsahu odpovídajícímu získaným znalostem v bakalářském studijním programu Chemie a technická chemie

Detail školy

Organizátor studia Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
Adresa sídla školy Studentská 573, 53210, Pardubice
Kontakt na společnost tel: +420 466 036 111
e-mail: dekanat.fcht@upce.cz
web: www.uni-pardubice.cz/fcht
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Vysokoškolská vzdělávací činnost.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Chemie

1. 2801T001 Anorganická technologie
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
externí, magisterské
Pardubice
2. Materiálové inženýrství
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
denní, bakalářské
Zlín
3. 2806T003 Vlákna a textilní chemie
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
externí, magisterské
Pardubice
4. Program Chemie, obor Chemie pro vzdělávání
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
denní, bakalářské
České Budějovice
5. Polymerní materiály a technologie, specializace Medicínské a…
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
denní, bakalářské
Zlín
© 2021 Všechna práva vyhrazena, 0.038s
design: widegrafik.