2808T022 Organické povlaky a nátěrové hmoty

Studium nabízí Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice

Studium nabízí navazující na bakalářské studium 2 roky
Poplatek za přijímací zkoušky 550 Kč
Lokalita studia Fakulta Chemicko-technologická Univerzity Pardubice, nám. Čs. Legií 565, 53210, Pardubice
Kontakt Dana Petráňová 466 037 302
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent specializace je inženýr chemie, jehož základní vzdělání chemické, matematické a fyzikální je rozšířeno o znalosti z chemie filmotvorných látek, makromolekulární chemie, technologie výroby nátěrových hmot, technologie aplikací nátěrových hmot a technologie povrchových úprav. Absolventi získají adekvátní úroveň počítačové gramotnosti při zpracování výsledků bádání a to zejména k textovému i grafickému zpracování experimentálních výsledků, práci s informačními zdroji. Absolventi jsou připraveni pro práci v chemickém průmyslu, laboratořích výzkumných pracovišť, výzkumných ústavů řady odvětví aplikujících nátěrové hmoty. Absolventi mají široké uplatnění v průmyslu vyrábějícím nátěrové hmoty, ve firmách vyrábějících suroviny pro nátěrové hmoty – polymerní pojiva organická i anorganická, pigmenty, plniva, aditiva. Široké znalosti získané studiem umožňují absolventům pracovat v řadě nechemických odvětví, jako je strojírenský průmysl, automobilový průmysl, stavebnictví, výroba stavebních hmot, při stavbě silnic a železnic, v energetice, v průmyslu papírenském, kožedělném, elektrotechnickém, tedy všude tam, kde jsou důležité povrchové úpravy výrobků. Absolventi studia oboru Organické povlaky a nátěrové hmoty mohou pracovat na pozicích technologů, výzkumných a vývojových pracovníků, mohou vykonávat řídící funkce středního i vyššího managementu. Velice dobře se absolventi uplatní i v obchodně-technické sféře. Absolventi specializace nacházejí uplatnění i v zahraničí v zemích EU, kde jsou vysoce ceněni pro unikátní znalosti oboru nátěrových hmot.

Podmínky přijetí Předpokladem přijetí je úspěšné absolvování bakalářského studijního programu, při přijímacím řízení budou požadovány základní znalosti z matematiky, fyziky, obecné a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie včetně instrumentálních metod analytických, fyzikální chemie a chemického inženýrství v rozsahu odpovídajícímu získaným znalostem v bakalářském studijním programu Chemie a technická chemie

Detail školy

Organizátor studia Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
Adresa sídla školy Studentská 573, 53210, Pardubice
Kontakt na společnost tel: +420 466 036 111
e-mail: dekanat.fcht@upce.cz
web: www.uni-pardubice.cz/fcht
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Vysokoškolská vzdělávací činnost.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Chemie

1. 1403T001 Analytická chemie
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
denní, inženýrské
Pardubice
2. 3904T007 Inženýrství životního prostředí
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
denní, inženýrské
Pardubice
3. 2801T001 Anorganická technologie
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
externí, magisterské
Pardubice
4. 1604T007 Ochrana životního prostředí
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
denní, magisterské
Pardubice
0 Kč
5. Potravinářská chemie
Fakulta chemická VUT v Brně
denní, bakalářské
Brno
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.052s
design: widegrafik.