Anglický jazyk pro hospodářskou praxi

Studium nabízí Filozofická fakulta Univerzita Pardubice

Studium nabízí 3 roky, 6 semestrů
Poznámka k ceně zdarma
Poplatek za přijímací zkoušky 500 Kč
Lokalita studia Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Studentská 84, Pardubice
Kontakt Vladislava Kerlesová, Bc.
tel: + 420 466 036 224
e-mail: vladislava.kerlesova@upce.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Bakalářský studijní program má interdisciplinární charakter. Jeho cílem je vybavit studenty potřebnou úrovní komunikativní kompetence v anglickém i v českém jazyce, potřebnými vědomostmi v oblasti lingvistické, literární a kulturní, teoretickými poznatky z oblasti odborného překladu a praktickými překladatelskými dovednostmi a seznámit je se základy ekonomicko-správních disciplín tak, aby dokázali pracovat s texty tematicky zaměřenými do této oblasti.

Studium je ukončeno Státní bakalářká zkouška.
Podmínky přijetí Přijímací zkouška je písemná a zjišťuje dosaženou úroveň komunikativní kompetence v anglickém jazyce. Písemný test ověřuje řečové dovednosti (poslech a čtení s porozuměním, psaní), znalosti lexikálně-gramatických struktur a úroveň znalostí anglo-amerického literárního a kulturního kontextu. Maximální možný počet bodů je 100.
Uplatnění absolventů Absolventi získají odpovídající komunikativní kompetenci v anglickém a českém jazyce, překladatelské dovednosti a základní orientaci v terminologii a problematice odborných předmětů. Absolventi se uplatní v orgánech státní správy a samosprávy, v soukromých podnicích s podílem zahraničního kapitálu, v obchodních firmách, v kulturních nadacích, v překladatelských agenturách, v redakcích a všude tam, kde bude zapotřebí jazykově zdatných pracovníků při zapojování naší země do evropských struktur.

Detail školy

Organizátor studia Filozofická fakulta Univerzita Pardubice
Adresa sídla školy Studentská 84, 532 10, Pardubice
Kontakt na společnost tel: 466 036 224
Fax: 466 036 228
e-mail: jana.zacharova@upce.cz
web: http://www.upce.cz/ff/index.html
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Jazyky a literatura

16 000 Kč
1. Jednoletý kurz cizích jazyků
Akademie J. A. Komenského Česká Lípa
denní, pomaturitní
Česká Lípa
70 000 Kč
2. Literární tvorba
Literární akademie - International ART CAMPUS Prague, s. r…
denní, bakalářské
Praha 4
70 000 Kč
3. Mediální tvorba
Literární akademie - International ART CAMPUS Prague, s. r…
denní, bakalářské
Praha 4
20 900 Kč
4. Pomaturitní studium - angličtina
Lingua Centrum jazyková škola - Mgr. Pavel Pospíšil
denní, kvalifikační
Prostějov
20 900 Kč
5. Pomaturitní studium - angličtina
Lingua Centrum jazyková škola - Mgr. Pavel Pospíšil
denní, kvalifikační
Přerov
© 2021 Všechna práva vyhrazena, 0.035s
design: widegrafik.