Anglický jazyk - specializace v pedagogice

Studium nabízí Filozofická fakulta Univerzita Pardubice

Studium nabízí 3 roky, 6 semestrů
Poplatek za přijímací zkoušky 500 Kč
Lokalita studia Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Studentská 84, 532 10, Pardubice
Kontakt Vladislava Kerlesová, Bc.
tel: + 420 466 036 224
e-mail: vladislava.kerlesova@upce.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Cílem studia je rozvinout komunikativní kompetenci studentů v cílovém cizím jazyce, a to ve všech jejích aspektech. Dále jsou studenti seznámeni se základy lingvistických, literárně-kulturních a pedagogicko psychologických disciplín. Získané vědomosti a dovednosti absolventa jsou východiskem zejména pro navazující magisterské studium Učitelství anglického jazyka vedoucí k získání plné učitelské kvalifikace.

Studium je ukončeno Státní bakalářská zkouška.
Podmínky přijetí Přijímací zkouška je písemná a zjišťuje dosaženou úroveň komunikativní kompetence v anglickém jazyce. Písemný test ověřuje řečové dovednosti (poslech a čtení s porozuměním, psaní), znalosti lexikálně-gramatických struktur a úroveň znalostí anglo-amerického literárního a kulturního kontextu. Maximální možný počet bodů je 100.
Uplatnění absolventů Absolvent oboru Anglický jazyk – specializace v pedagogice - dosáhl úrovně C1 komunikativní kompetence v anglickém jazyce dle Společného evropského referenčního rámce (je zajištěno v předmětech komunikativního modulu a realizací výuky téměř všech předmětů ostatních modulů v anglickém jazyce) - osvojil si základní vědomosti v oblasti lingvistických a literárně-kulturních disciplín, čímž získal orientaci ve struktuře oboru anglický jazyk (předměty modulů lingvistického a literárně-kulturního) - získal multikulturní sensitivitu pro podmínky měnícího se společenského kontextu - prošel základní profesní přípravou (tradičně tzv. pedagogicko-psychologickou) Absolvent se může uplatnit ve vzdělávacích institucích (např. jako asistent) a ve veřejném sektoru (např. v neziskových organizacích i v relevantní oblasti státní správy – ve vztahu ke společenské objednávce související mimo jiné s evropskou integrací).

Detail školy

Organizátor studia Filozofická fakulta Univerzita Pardubice
Adresa sídla školy Studentská 84, 532 10, Pardubice
Kontakt na společnost tel: 466 036 224
Fax: 466 036 228
e-mail: jana.zacharova@upce.cz
web: http://www.upce.cz/ff/index.html
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Jazyky a literatura

1. Filologie (navazující)
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v…
denní, magisterské
Opava
20 000 Kč
2. Jednoleté pomaturitní jazykové studium
Akademie J.A. Komenského, oblast Ostrava
denní, kvalifikační
OSTRAVA
3. Anglický jazyk pro hospodářskou praxi
Filozofická fakulta Univerzita Pardubice
denní, bakalářské
Pardubice
4. Anglický jazyk - specializace v pedagogice
Filozofická fakulta Univerzita Pardubice
denní, bakalářské
Pardubice
70 000 Kč
5. Mediální tvorba
Literární akademie - International ART CAMPUS Prague, s. r…
denní, bakalářské
Praha 4
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.051s
design: widegrafik.