Anglický jazyk - specializace v pedagogice

Studium nabízí Filozofická fakulta Univerzita Pardubice

Studium nabízí 3 roky, 6 semestrů
Poplatek za přijímací zkoušky 500 Kč
Lokalita studia Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Studentská 84, 532 10, Pardubice
Kontakt Vladislava Kerlesová, Bc.
tel: + 420 466 036 224
e-mail: vladislava.kerlesova@upce.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Cílem studia je rozvinout komunikativní kompetenci studentů v cílovém cizím jazyce, a to ve všech jejích aspektech. Dále jsou studenti seznámeni se základy lingvistických, literárně-kulturních a pedagogicko psychologických disciplín. Získané vědomosti a dovednosti absolventa jsou východiskem zejména pro navazující magisterské studium Učitelství anglického jazyka vedoucí k získání plné učitelské kvalifikace.

Studium je ukončeno Státní bakalářská zkouška.
Podmínky přijetí Přijímací zkouška je písemná a zjišťuje dosaženou úroveň komunikativní kompetence v anglickém jazyce. Písemný test ověřuje řečové dovednosti (poslech a čtení s porozuměním, psaní), znalosti lexikálně-gramatických struktur a úroveň znalostí anglo-amerického literárního a kulturního kontextu. Maximální možný počet bodů je 100.
Uplatnění absolventů Absolvent oboru Anglický jazyk – specializace v pedagogice - dosáhl úrovně C1 komunikativní kompetence v anglickém jazyce dle Společného evropského referenčního rámce (je zajištěno v předmětech komunikativního modulu a realizací výuky téměř všech předmětů ostatních modulů v anglickém jazyce) - osvojil si základní vědomosti v oblasti lingvistických a literárně-kulturních disciplín, čímž získal orientaci ve struktuře oboru anglický jazyk (předměty modulů lingvistického a literárně-kulturního) - získal multikulturní sensitivitu pro podmínky měnícího se společenského kontextu - prošel základní profesní přípravou (tradičně tzv. pedagogicko-psychologickou) Absolvent se může uplatnit ve vzdělávacích institucích (např. jako asistent) a ve veřejném sektoru (např. v neziskových organizacích i v relevantní oblasti státní správy – ve vztahu ke společenské objednávce související mimo jiné s evropskou integrací).

Detail školy

Organizátor studia Filozofická fakulta Univerzita Pardubice
Adresa sídla školy Studentská 84, 532 10, Pardubice
Kontakt na společnost tel: 466 036 224
Fax: 466 036 228
e-mail: jana.zacharova@upce.cz
web: http://www.upce.cz/ff/index.html
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Jazyky a literatura

20 000 Kč
1. Jednoleté pomaturitní jazykové studium
Akademie J.A. Komenského, oblast Ostrava
denní, kvalifikační
OSTRAVA
2. Informační studia a knihovnictví
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v…
denní, bakalářské
Opava
3. Humanitní studia (prezenční)
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v…
denní, bakalářské
Opava
4. Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem…
Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola…
denní, čtvrtletní
Kunovice
20 900 Kč
5. Pomaturitní studium - angličtina
Lingua Centrum jazyková škola - Mgr. Pavel Pospíšil
denní, kvalifikační
Zlín
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.070s
design: widegrafik.