Historicko - literární studia

Studium nabízí Filozofická fakulta Univerzita Pardubice

Studium nabízí 3 roky, 6 semestrů
Poznámka k ceně zdarma
Poplatek za přijímací zkoušky 500 Kč
Lokalita studia Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Studentská 84, Pardubice
Kontakt Vladislava Kerlesová, Bc.
tel: + 420 466 036 224
e-mail: vladislava.kerlesova@upce.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Cílem studijního oboru je nabytí teoretických znalostí, poznatků a praktických dovedností z oborů historie, literární vědy a teorie kultury, zvládnutí vybraných interpretačních a kreativních dovedností s přihlédnutím k různým komunikačním situacím a porozumění široké škále historické a sociální podmíněnosti textu.

Studium je ukončeno Státní bakalářská zkouška.
Podmínky přijetí Uchazeč absolvuje písemnou přijímací zkoušku, která se skládá: a) z testu ověřujícího znalosti z kulturní historie a české i světové literatury a b) z eseje na zadané téma, ověřujícího úroveň kultury písemného projevu, komunikačních dovedností a jazykové tvořivosti. V každé části mohou uchazeči získat 50 bodů. Součet bodů (maximálně 100) určí pořadí uchazečů, z nichž 100 nejúspěšnějších bude pozváno k ústní zkoušce. Během ústní zkoušky bude s uchazeči vedena diskuse o předloženém seznamu krásné a odborné literatury, budou též vyzváni k prezentaci osobních textů souvisejících s literaturou, např. vlastní umělecké tvorby, seminárních či soutěžních prací, referátů atd. Maximální možný počet bodů z ústní části je 100.
Uplatnění absolventů Absolvent oboru si osvojí základní vědomosti o historickém vývoji západní literatury s dílčími přesahy k písemnictví jiných kultur. V závislosti na zvoleném profesním modulu dosáhne odborné znalosti, poznatků a dovedností z kulturních dějin, ze srovnávacích dějin literatury, z teorie a interpretace literárního textu, budou mu zpřístupněny základy mediální práce, stejně tak jako konkrétní vědomosti o vybraných literárních a s nimi souvisejících kulturních kontextech v jejich historické proměnlivosti. Absolventi se uplatní jako odborníci schopní poskytovat základní lektorskou a konzultační službu při práci s tištěnými a elektronickými médii, kvalifikovaně plnit požadavky spojené s funkcemi tiskového a mediálního mluvčího správních či kulturních institucí, dále naleznou uplatnění v řadě neziskových organizací a veřejných nebo soukromých nadací různého zaměření a druhu.

Detail školy

Organizátor studia Filozofická fakulta Univerzita Pardubice
Adresa sídla školy Studentská 84, 532 10, Pardubice
Kontakt na společnost tel: 466 036 224
Fax: 466 036 228
e-mail: jana.zacharova@upce.cz
web: http://www.upce.cz/ff/index.html
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Historie

1. Historické vědy (prezenční)
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v…
denní, bakalářské
Opava
2. Historické vědy
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v…
denní, doktorandské
Opava
3. Historické vědy (navazující)
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v…
denní, magisterské
Opava
0 Kč
4. Kulturněhistorická studia
Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s.
denní, bakalářské
Třebíč
5. Historicko - literární studia
Filozofická fakulta Univerzita Pardubice
denní, bakalářské
Pardubice
© 2022 Všechna práva vyhrazena, 0.032s
design: widegrafik.