Matematické metody v ekonomice (Bc.)

Studium nabízí Matematický ústav v Opavě, Slezská univerzita v Opavě

Studium nabízí 3 roky
Poplatek za přijímací zkoušky 250 €
Lokalita studia Na Rybníčku 1, 74601, Opava
Kontakt Ing. Jana Šindlerová
tel: +420 553 684 680
Fax: +420 553 684 680
e-mail: Jana.Sindlerova@math.slu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent bude zaměřen na praktické využívání znalostí v oblastech:

 • matematiky a informatiky vysokoškolské úrovně,
 • základů podnikové ekonomiky, marketingu a managementu,
 • organizace a řízení ekonomických subjektů a specializovaných oddělení státní správy,
 • optimalizace ekonomických a personálních parametrů podnikatelských subjektů a státní správy.

Absolvent by měl umět:

 • řídit týmy malých kolektivů pracovníků podnikové sféry a státní správy,
 • být schopen analyzovat různé problémové situace a navrhovat způsoby řešení,
 • aplikovat matematické modely rozhodovacích situací pro podnikovou sféru a státní správu,
 • navrhovat projekty pro plánování a řízení složitých činností,
 • řešit drobné konflikty mezi subjekty a vyjednávat,
 • optimalizovat ekonomické, správní a logistické činnosti v podnikové sféře a státní správě,
 • aplikovat metodiku vědecké práce a stále se zdokonalovat.
Organizace studia

Studium se uskutečňuje na základě kreditového systému, který vychází z principů Evropského kreditního transfer systému (ECTS). Základní jednotkou kreditového systému je kredit, který představuje 1/60 průměrné roční zátěže studenta. Každý předmět obsažený ve studijních plánech je podle své náročnosti ohodnocen určitým počtem kreditů, které student získává za jeho úspěšné absolvování podle stanovených podmínek (zápočet, kolokvium, zkouška). Předměty jsou současně rozděleny na povinné (kredity A), povinně volitelné (kredity B) a volně volitelné (kredity C). V případě, že se studentovi nepodaří absolvovat v akademickém roce zapsaný povinný předmět (kredit A), může si jej v bezprostředně následujícím akademickém roce zapsat znovu, ale nejvýše jednou. Jako volně volitelný předmět (kredit C) si může student vybrat jakýkoli předmět nabízený v rámci studijních plánů na fakultě SU, není-li jeho zápis omezen. K uzavření akademického roku a postupu do dalšího akademického roku je zapotřebí získat 40 kreditů. Pokud student nesplní minimální počet kreditů za akademický rok, přestává být studentem fakulty. V posledním roce studia (v absolventském ročníku) student dovrší celkový počet kreditů stanovený pro absolvování studijního programu a oboru bez ohledu na jejich množství. Podmínkou uzavření studia a získání akademického titulu je získání 180 kreditů v předepsané skladbě a dále složení souborných a státních zkoušek do doby dané maximální možnou délkou studia. Standardní délka studia je 3 roky, maximální délka studia je 5 let.

Součástí studijního programu oboru Matematické metody v ekonomice jsou tyto bloky:

 • M22 základní kurz matematiky,
 • M11 ekonomický blok,
 • M12 blok závěrečných prací pro bakalářskou matematiku,
 • IN1 základní kurz informatiky,
 • C01 cizí jazyk,
 • K01 tělesná výchova.

V rámci studia absolvují studenti ekonomickou praxi. Ekonomická praxe, která probíhá ve 3. ročníku studia, studenti absolvují v podnikové či státní sféře.

Kromě povinných odborných předmětů si mohou studenti v průběhu studia vybrat z pestré nabídky volitelných předmětů.

Www stránka www.math.slu.cz
Studium je ukončeno Bc. - státní zkouška a bakalářská práce.
Podmínky přijetí Přijímací zkouška na všechny obory bakalářského studijního programu B1101 Matematika a magisterského studijního programu M1101 Matematika byla zrušena. Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky na základě řádně podané přihlášky ke studiu (viz. vyplnění a odeslání přihlášky ke studiu).
Uplatnění absolventů Absolvent se v paxi uplatní v těchto oblastech: - marketing a management podniků, - organizace a řízení ekonomických subjektů a specializovaných oddělení státní správy, - optimalizace ekonomických a personálních parametrů podnikatelských subjektů a státní správy.
Ubytování, strava a volný čas Studenti mají možnost získat ubytování na kolejích univerzity. K dispozici je stravovací zařízení.

Detail školy

Organizátor studia Matematický ústav v Opavě, Slezská univerzita v Opavě
Adresa sídla školy Na Rybníčku 626/1, 746 01, Opava
Kontakt na společnost tel: +420 553 684 600
Fax: +420 553 684 680
e-mail: math@math.slu.cz
web: www.math.slu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Ekonomie

top
27 000 Kč
1. Obchodní akademie
Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá…
kombinované, čtvrtletní
Mladá Boleslav
top
27 000 Kč
2. Dvouletý obor s maturitou - obor Podnikání
Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá…
kombinované, nadstavbové
Mladá Boleslav, studium probíhá po internetu, do školy se jezdí jen na…
18 900 Kč
3. Ekonomika a management podniku
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut –…
dálkové, bakalářské
Praha
4. Podnikání, řízení a obchod
Škola ekonomiky a cestovního ruchu, s.r.o., soukromá…
denní, čtvrtletní
Žďár nad Sázavou
5. Podniková ekonomika
Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve…
denní, inženýrské
Zlín
© 2021 Všechna práva vyhrazena, 0.056s
design: widegrafik.