Obecná matematika (Bc.)

Studium nabízí Matematický ústav v Opavě, Slezská univerzita v Opavě

Studium nabízí 3 roky
Poplatek za přijímací zkoušky 250 €
Lokalita studia Na Rybničku 1, 74601, Opava
Kontakt Ing. Jana Šindlerová
tel: +420 553 684 680
Fax: +420 553 684 680
e-mail: Jana.Sindlerova@math.slu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolventi jsou předurčeni k navazujícímu magisterskému studiu zejména v matematických, ale také některých informatických nebo fyzikálních oborech. Studijní plán lze vhodným výběrem volitelných předmětů modifikovat tak, aby bylo možno v navazujícím studiu získat aprobaci pro výuku matematiky na středních školách v kombinaci s dalším předmětem. Absolvent má solidní přehled o základních matematických disciplínách a odpovídající znalosti výpočetní techniky. Je také schopen využít své znalosti také v odborné praxi.

Organizace studia

Studium se uskutečňuje na základě kreditového systému, který vychází z principů Evropského kreditního transfer systému (ECTS). Základní jednotkou kreditového systému je kredit, který představuje 1/60 průměrné roční zátěže studenta. Každý předmět obsažený ve studijních plánech je podle své náročnosti ohodnocen určitým počtem kreditů, které student získává za jeho úspěšné absolvování podle stanovených podmínek (zápočet, kolokvium, zkouška). Předměty jsou současně rozděleny na povinné (kredity A), povinně volitelné (kredity B) a volně volitelné (kredity C). V případě, že se studentovi nepodaří absolvovat v akademickém roce zapsaný povinný předmět (kredit A), může si jej v bezprostředně následujícím akademickém roce zapsat znovu, ale nejvýše jednou. Jako volně volitelný předmět (kredit C) si může student vybrat jakýkoli předmět nabízený v rámci studijních plánů na fakultě SU, není-li jeho zápis omezen. K uzavření akademického roku a postupu do dalšího akademického roku je zapotřebí získat 40 kreditů. Pokud student nesplní minimální počet kreditů za akademický rok, přestává být studentem fakulty. V posledním roce studia (v absolventském ročníku) student dovrší celkový počet kreditů stanovený pro absolvování studijního programu a oboru bez ohledu na jejich množství. Podmínkou uzavření studia a získání akademického titulu je získání 180 kreditů v předepsané skladbě a dále složení souborných a státních zkoušek do doby dané maximální možnou délkou studia. Standardní délka studia je 3 roky, maximální délka studia je 5 roky.

Součástí studijního programu oboru Obecná matematika (Bc.) jsou tyto bloky:

  • M12 diplomový blok pro bakalářskou matematiku
  • M16 základní kurz matematiky III
  • M17 obecná matematika
  • C01 cizí jazyk
  • K01 tělesná výchova

a dle volby studenta jeden z bloků:

  • F01 základní kurz fyziky
  • H01 základní kurz dějepisu
  • IN1 základní kurz informatiky

Kromě povinných odborných předmětů si mohou studenti v průběhu studia vybrat z pestré nabídky volitelných předmětů.

Www stránka www.math.slu.cz
Studium je ukončeno Bc. – státní zkouška a bakalářská práce.
Podmínky přijetí Přijímací zkouška na všechny obory bakalářského studijního programu B1101 Matematika a magisterského studijního programu M1101 Matematika byla zrušena. Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky na základě řádně podané přihlášky ke studiu (viz. vyplnění a odeslání přihlášky ke studiu).
Uplatnění absolventů Absolvent má solidní přehled o základních matematických disciplínách a odpovídající znalosti výpočetní techniky. Je také schopen využít své znalosti také v odborné praxi.
Ubytování, strava a volný čas Studenti mají možnost získat ubytování na kolejích univerzity. K dispozici je stravovací zařízení.

Detail školy

Organizátor studia Matematický ústav v Opavě, Slezská univerzita v Opavě
Adresa sídla školy Na Rybníčku 626/1, 746 01, Opava
Kontakt na společnost tel: +420 553 684 600
Fax: +420 553 684 680
e-mail: math@math.slu.cz
web: www.math.slu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Matematika a statistika

1. Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací (Bc.)
Matematický ústav v Opavě, Slezská univerzita v Opavě
denní, bakalářské
Opava
2. Obecná matematika (Bc.)
Matematický ústav v Opavě, Slezská univerzita v Opavě
denní, bakalářské
Opava
3. Aplikovaná matematika (Bc.)
Matematický ústav v Opavě, Slezská univerzita v Opavě
denní, bakalářské
Opava
4. Geometrie (Mgr.)
Matematický ústav v Opavě, Slezská univerzita v Opavě
denní, magisterské
Opava
5. Matematické metody v ekonomice (Bc.)
Matematický ústav v Opavě, Slezská univerzita v Opavě
denní, bakalářské
Opava
© 2022 Všechna práva vyhrazena, 0.040s
design: widegrafik.