Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací (Bc.)

Studium nabízí Matematický ústav v Opavě, Slezská univerzita v Opavě

Studium nabízí 3 roky
Poplatek za přijímací zkoušky 250 €
Lokalita studia Na Rybničku 1, 74601, Opava
Kontakt Ing. Jana Šindlerová
tel: +420 553 684 680
Fax: +420 553 684 680
e-mail: Jana.Sindlerova@math.slu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolventi oboru jsou schopni podílet se na řešení úkolů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením mimořádných událostí a krizových situací. Disponuji znalostmi a dovednostmi v oblasti krizového a havarijního plánování, koordinace integrovaného záchranného systému, bezpečnosti objetů a osob a ochrany obyvatelstva. Prvořadou dovedností absolventů je schopnost aplikovat matematické a statistické metody při plánování a řízení procesů v oblasti ekonomiky a krizového řízení. Absolventi jsou schopni využívat specifické informační technologie pro uplatnění těchto metod v praxi.

Organizace studia

Studium se uskutečňuje na základě kreditového systému, který vychází z principů Evropského kreditního transfer systému (ECTS). Základní jednotkou kreditového systému je kredit, který představuje 1/60 průměrné roční zátěže studenta. Každý předmět obsažený ve studijních plánech je podle své náročnosti ohodnocen určitým počtem kreditů, které student získává za jeho úspěšné absolvování podle stanovených podmínek (zápočet, kolokvium, zkouška). Předměty jsou současně rozděleny na povinné (kredity A), povinně volitelné (kredity B) a volně volitelné (kredity C). V případě, že se studentovi nepodaří absolvovat v akademickém roce zapsaný povinný předmět (kredit A), může si jej v bezprostředně následujícím akademickém roce zapsat znovu, ale nejvýše jednou. Jako volně volitelný předmět (kredit C) si může student vybrat jakýkoli předmět nabízený v rámci studijních plánů na fakultě SU, není-li jeho zápis omezen. K uzavření akademického roku a postupu do dalšího akademického roku je zapotřebí získat 40 kreditů. Pokud student nesplní minimální počet kreditů za akademický rok, přestává být studentem fakulty. V posledním roce studia (v absolventském ročníku) student dovrší celkový počet kreditů stanovený pro absolvování studijního programu a oboru bez ohledu na jejich množství. Podmínkou uzavření studia a získání akademického titulu je získání 240 kreditů v předepsané skladbě a dále složení souborných a státních zkoušek do doby dané maximální možnou délkou studia. Standardní délka studia je 4 roky, maximální délka studia je 6 let.

Součástí studijního programu oboru Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací jsou tyto bloky:

  • základní kurz matematiky
  • základní kurz informatiky
  • krizové řízení
  • bakalářská práce, cizí jazyk, tělesná výchova

V rámci studia absolvují studenti praxi.Praxe ve 3. ročníku studia probíhá v podnikové či státní sféře.

Kromě povinných odborných předmětů si mohou studenti v průběhu studia vybrat z pestré nabídky volitelných předmětů, které představují kurzy odborné přípravy, zabezpečované převážně Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, a specializační kurzy, které zajišťují externí specialisté a organizace.

Www stránka www.math.slu.cz
Studium je ukončeno Bc. – státní zkouška a bakalářská práce.
Podmínky přijetí Přijímací zkouška na všechny obory bakalářského studijního programu B1101 Matematika a magisterského studijního programu M1101 Matematika byla zrušena. Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky na základě řádně podané přihlášky ke studiu (viz. vyplnění a odeslání přihlášky ke studiu).
Uplatnění absolventů Na základě získaných znalostí a dovedností se absolventi oboru uplatní ve funkcích odborných referentů odborů krizového řízení státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků. Široké uplatnění naleznou taktéž na pozicích odborných pracovníků podniků a institucí v oblasti havarijního plánování a krizového řízení a v dalších oblastech vyžadujících uplatnění matematických a statistických metod při rozhodování a řízení.
Ubytování, strava a volný čas Studenti mají možnost získat ubytování na kolejích univerzity. K dispozici je stravovací zařízení.

Detail školy

Organizátor studia Matematický ústav v Opavě, Slezská univerzita v Opavě
Adresa sídla školy Na Rybníčku 626/1, 746 01, Opava
Kontakt na společnost tel: +420 553 684 600
Fax: +420 553 684 680
e-mail: math@math.slu.cz
web: www.math.slu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Ekonomie

top
27 000 Kč
1. Dvouletý obor s maturitou - obor Podnikání
Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá…
kombinované, nadstavbové
Mladá Boleslav, studium probíhá po internetu, do školy se jezdí jen na…
top
27 000 Kč
2. Obchodní akademie
Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá…
kombinované, čtvrtletní
Mladá Boleslav
63 525 Kč
3. Globální podnikání a management
NEWTON College, a. s.
denní, bakalářské
Brno - centrum
4. Management organizací
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o.
denní, bakalářské
Praha 8 - Libeň
18 900 Kč
5. Ekonomika a management podniku
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut –…
dálkové, bakalářské
Praha
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.047s
design: widegrafik.