Geometrie (Mgr.)

Studium nabízí Matematický ústav v Opavě, Slezská univerzita v Opavě

Studium nabízí 5 roků
Studium je ukončeno titulem Slezská univerzita v Opavě
Poplatek za přijímací zkoušky 250 €
Lokalita studia Na Rybničku 1, 74601, Opava
Kontakt Ing. Jana Šindlerová
tel: +420 553 684 680
Fax: +420 553 684 680
e-mail: Jana.Sindlerova@math.slu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Studium je zaměřeno buď teoreticky nebo aplikačně (počítačová geometrie), a to v návaznosti na téma diplomové práce. Absolventi získávají hlubší znalosti geometrie a jejích moderních i klasických aplikací ve fyzikálních a technických vědách a v oblasti výpočetní techniky. Jejich vzdělání odpovídá potřebám samostatné tvůrčí, odborné a vědecké práce. Jsou schopni samostatného studia, a to i v anglickém jazyce. Jsou připraveni ke spolupráci s fyziky, inženýry, počítačovými odborníky, ovládají výpočetní techniku na uživatelské úrovni. Uplatnění najdou ve výzkumných a vývojových ústavech a ve vědeckých a pedagogických institucích. Předpokládá se, že část absolventů bude absolvovat navazující doktorské studium.

Organizace studia

Studium se uskutečňuje na základě kreditového systému, který vychází z principů Evropského kreditního transfer systému (ECTS). Základní jednotkou kreditového systému je kredit, který představuje 1/60 průměrné roční zátěže studenta. Každý předmět obsažený ve studijních plánech je podle své náročnosti ohodnocen určitým počtem kreditů, které student získává za jeho úspěšné absolvování podle stanovených podmínek (zápočet, kolokvium, zkouška). Předměty jsou současně rozděleny na povinné (kredity A), povinně volitelné (kredity B) a volně volitelné (kredity C). V případě, že se studentovi nepodaří absolvovat v akademickém roce zapsaný povinný předmět (kredit A), může si jej v bezprostředně následujícím akademickém roce zapsat znovu, ale nejvýše jednou. Jako volně volitelný předmět (kredit C) si může student vybrat jakýkoli předmět nabízený v rámci studijních plánů na fakultě SU, není-li jeho zápis omezen. K uzavření akademického roku a postupu do dalšího akademického roku je zapotřebí získat 40 kreditů. Pokud student nesplní minimální počet kreditů za akademický rok, přestává být studentem fakulty. V posledním roce studia (v absolventském ročníku) student dovrší celkový počet kreditů stanovený pro absolvování studijního programu a oboru bez ohledu na jejich množství. Podmínkou uzavření studia a získání akademického titulu je získání 300 kreditů v předepsané skladbě a dále složení souborných a státních zkoušek do doby dané maximální možnou délkou studia. Standardní délka studia je 5 let, maximální délka studia je 7 let.

Součástí studijního programu oboru Geometrie (Mgr.) jsou tyto bloky:

  • M01 základní kurz matematiky
  • M02 společný základ studia matematiky
  • M04 geometrie
  • M07 magisterský diplomový blok
  • C01 cizí jazyk
  • K01 tělesná výchova

a dle volby studenta jeden z bloků:

  • F01 základní kurz fyziky
  • IN1 základní kurz informatiky

Kromě povinných odborných předmětů si mohou studenti v průběhu studia vybrat z pestré nabídky volitelných předmětů.

Www stránka www.math.slu.cz
Studium je ukončeno Mgr. - státní závěrčná zkouška a diplomová práce.
Podmínky přijetí Přijímací zkouška na všechny obory bakalářského studijního programu B1101 Matematika a magisterského studijního programu M1101 Matematika byla zrušena. Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky na základě řádně podané přihlášky ke studiu (viz. vyplnění a odeslání přihlášky ke studiu).
Uplatnění absolventů Uplatnění najdou ve výzkumných a vývojových ústavech a ve vědeckých a pedagogických institucích. Předpokládá se, že část absolventů bude absolvovat navazující doktorské studium.
Ubytování, strava a volný čas Studenti mají možnost získat ubytování na kolejích univerzity. K dispozici je stravovací zařízení.

Detail školy

Organizátor studia Matematický ústav v Opavě, Slezská univerzita v Opavě
Adresa sídla školy Na Rybníčku 626/1, 746 01, Opava
Kontakt na společnost tel: +420 553 684 600
Fax: +420 553 684 680
e-mail: math@math.slu.cz
web: www.math.slu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Matematika a statistika

1. Informační technologie - dvouleté navazující studium
Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice
denní, magisterské
Pardubice
2. Geometrie (Mgr.)
Matematický ústav v Opavě, Slezská univerzita v Opavě
denní, magisterské
Opava
3. Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací (Bc.)
Matematický ústav v Opavě, Slezská univerzita v Opavě
denní, bakalářské
Opava
4. Obecná matematika (Bc.)
Matematický ústav v Opavě, Slezská univerzita v Opavě
denní, bakalářské
Opava
5. Matematické metody v ekonomice (Bc.)
Matematický ústav v Opavě, Slezská univerzita v Opavě
denní, bakalářské
Opava
© 2021 Všechna práva vyhrazena, 0.048s
design: widegrafik.