MEDICAL QIGONG MQ1 a MQ2

Studium nabízí Sinbios, Sinobiologická spoločnosť na Slovensku

Studium nabízí 2. roky
Lokalita studia Praha, Praha
Kontakt Pani Danka Jellinková
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Medical Qigong je určený len pre tých záujemcov, ktorí sú absolventami 1 ročníka Teoretických základov Tradičnej čínskej medicíny, teda pre absolventov 1. ročníka štúdia akupunktúry, fytoterapie alebo tuiny.

Organizace studia

Medical Qigong je rozdelený na niekoľko rokov štúdia, pričom každý ročník vytvára ucelený celok, čím je možné štúdium absolvovať jednotlivo a postupne. Rozsah štúdia je organizačne upravený do piatich blokov po 4 dni, čím sa napĺňa 20 dní výučby. Naša škola plánoje zatiaľ výuku 1. – 3. Ročníka, pričom sa nadväzuje na osnovy ICMQ International College of Medical Qigong v Kalifornii, kde študoval náš lektor.

Program 1. ročníku, otvárame 29. septembra – 2. októbra 2016, tento je určený pre laikov, študentov, ale aj praktikov čínskej medicíny:

 • teória liečebného qigongu
 • základný postoj, dýchanie a mentálne cvičenia
 • rozvoj energetickej citlivosti a intuície
 • emocionálne prečisťovanie
 • zvuková liečebná prax – ovplyvňovanie dynamiky qi pomocou zvukov
 • rozvoj schopnosti pôsobenia svojou mentálnou projekciou
 • štyri funkčné vlastnosti qi
 • viacero qigongových zostáv pre zlepšovanie telesnej a mentálnej sily
 • viacero techník na zvyšovanie osobného potenciálu – kultivácia
 • zostavenie cvičenia klientovi na mieru

Termíny seminárov:

 1. seminár 29.9. – 2.10.2016
 2. seminár 8. – 11.12. 2016
 3. seminár doplníme
 4. seminár doplníme
 5. seminár doplníme

2. ročník Medical qigongu je zameraný už na terapeutickú prácu vo dvojiciach a zvyšovanie liečiteľských schopností. Harmonogram štúdia Medical Qigong 2.roč., 2016/2017:

 • druhý ročník je zameraný na prácu v dvojiciach
 • naučíme sa liečebné protokoly a postupy podľa princípu Medical Qigongu
 • prehlbovanie vedomostí z 1. ročníku
 • ročník je primárne zameraný na liečbu druhých

Termíny seminárov:

 1. seminár 22. – 25. septembra 2016
 2. seminár 23. – 26. novembra 2016
 3. seminár doplníme
 4. seminár doplníme
 5. seminár doplníme
Podmínky přijetí - podmienkou ku prijatiu na štúdium, je mať absolvovaný 1. ročník Teoretických základov Tradičnej čínskej medicíny - záujemcovia o štúdium, musia byť členmi Sinobiologickej spoločnosti na Slovensku, mať uhradený členský príspevok - pred začatím štúdia musí mať záujemca uhradený poplatok školného na Sinbiose
Další informace o studiu MEDICAL Qigong - liečebný Qigong je starodávnou formou čínskej energetickej medicíny pri ktorej terapeut rôznymi technikami stimuluje prietok energie čchi v tele klienta. Metóda vyniká jemnosťou buď s jemným dotykom, alebo úplne bez kontaktu s telom pacienta. Vďaka schopnosti terapeuta stimulovať prietok energie čchi v energetickom poli človeka, dochádza k jeho uzdraveniu a obnoveniu životnej harmónie .

Detail školy

Organizátor studia Sinbios, Sinobiologická spoločnosť na Slovensku
Adresa sídla školy Palackého č. 6, 81102, Bratislava
Kontakt na společnost tel: 0907/726 238
e-mail: info@sinbios.sk
web: www.sinbios.sk
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

SINBIOS, Sinobiologická spoločnosť na Slovensku. Doveľte nám , aby sme sa Vám predstavili. Sinobiologická spoločnosť so sídlom v Bratislave vznikla ako dcérska spoločnosť Československej SinoBiologickej® spoločnosti so sídlom v Prahe ktorej súčasťou je aj I. škola Tradičnej čínskej medicíny. Cieľom spoločností je šírenie poznatkov a myšlienok čínskej medicíny ku prevencii chorôb, utužovania zdravia a zvyšovania duchovných hodnôt ľudského života. Prínosom Sinbiosu je umožniť slovenským členom a študentom využívať praktické skúsenosti našich a zahraničných odborníkov v oblasti Tradičnej čínskej medicíny ako aj umožnenie študujúcim v Prahe, platiť poplatky za školné ako aj odborné semináre vo výhodnom platobnom pomere. Aktuálne realizujeme ako študijný smer 4. ročné diaľkové štúdium akupunktúry a 3. ročné štúdium TUINA masáží, s odbornými seminármi čínskej Fytoterapie , ale aj ročné štúdium čínskych cvičení Quigong Yangshengfa ako aj mnohé ďalšie odborné semináre. Spolupracujeme s čínskymi Univerzitami Guangming, Tianjinskou Univerzitou a francúzskym inštitútom Chuzhen pre šírenie myšlienok Tcm v Európe. Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou a absolvent našej školy obdrží diplom z Čínskej Univerzity. Aktuálne v Prahe prebieha štúdium akupunktúry v dvoch ročníkových moduloch a v školskom roku 2014/15 otvoríme pre našich záujemcov ďalší modul štúdia akupunktúry.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Biologie a genetika

1. MEDICAL QIGONG MQ1 a MQ2
Sinbios, Sinobiologická spoločnosť na Slovensku
dálkové, kvalifikační
Praha
2. Ekologie a životní prostředí
Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné…
denní, čtvrtletní
Kostelec nad Orlicí
3. Program Biologie, obor Biologie
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
denní, bakalářské
České Budějovice
4. Program Biologie, obor Biologie pro vzdělávání (dvouoborové)
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
denní, bakalářské
České Budějovice
5. program Biologie, obor Biomedicínská laboratorní technika
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
denní, bakalářské
České Budějovice
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.045s
design: widegrafik.