Denní pomaturitní studium

Studium nabízí Jazyková škola INTERLINGUA s.r.o.

Studium nabízí 1 rok
Lokalita studia Dr. Skaláka 1455/1, 75002, Přerov I - Město
Kontakt Petra Plhalová
tel: 581 217 606
e-mail: interred@interred.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Výuka v denním pomaturitním studiu je zaměřena na procvičování a zejména rozšiřování všech jazykových dovedností, tedy poslechu, čtení, psaní, gramatiky, frazeologie a lexikologie. Mimo tyto jazykové dovednosti je také studium rozšířeno o reálie, kulturu daných zemí a praktickou konverzaci. Studium je intenzivního charakteru a je organizováno v malých skupinách 9 – 12 posluchačů. Vstupní jazykové znalosti uchazečů by měly být na úrovni středoškolských požadavků. V případě, že uchazeč má pouze základní či nulové znalosti, škola umožní přijetí a stanoví uchazeči speciální studijní plán. Osvědčení znalostí uchazečů je prováděno formou tzv. diagnostických písemných testů, vždy v prvním výukovém týdnu daného školního roku. Na základě výsledků těchto testů škola stanoví přesný studijní plán, tak aby každý z posluchačů úspěšně dokončil studium v souladu se studijními nároky.

Organizace studia

Studium probíhá denní formou, vždy 4 vyučovací hodiny denně od pondělí do pátku. Celkový rozsah studia je 600 vyučovacích hodin v daném školním roce. Škola poskytuje jako nadstandard bezplatně dalších 150 hodin individuálních konzultací a poradenství v oblasti jazykové problematiky. (přijetí na VŠ jazykového zaměření, problematika porozumění slyšenému, studium v zahraničí, jazykové testy, zahraniční literatura). Veškeré učební pomůcky (učebnice a nahrávky) jsou studentům poskytovány zdarma. Studenti mají k dispozici video a DVD nahrávky, počítač s výukovými programy, internet, časopisy, noviny, odbornou a klasickou literaturu, to vše v anglickém či německém jazyce. Mimo uvedené škola poskytuje studentům cvičné testy a studijní materiály pro státní či mezinárodní zkoušky.

Výhody studia Pomaturitní studium je akreditováno dle vyhlášky MŠMT ČR. Studující mají stejný nárok na slevy, úlevy a požitky jako studenti řádného denního studia na středních či vysokých školách (zdravotní pojištění hrazeno státem, daňové úlevy, rodinné přídavky, slevy na dopravu apod.), pokud vykonali maturitní zkoušku letos, a to první maturitní zkoušku. Studium není určeno pouze čerstvým absolventům středních škol. Studium může využít kdokoliv, nemá však nárok na výhody plynoucí ze statutu studenta.

Www stránka www.interred.cz
Studium je ukončeno Na závěr studia skládají studenti závěrečnou zkoušku a následně obdrží osvědčení o absolvování denního pomaturitního studia. Všichni posluchači mají možnost si složit státní jazykovou zkoušku či některou z mezinárodně uznávaných zkoušek (PET, FCE, ap
Podmínky přijetí Studenti jsou přijati na základě podané přihlášky.

Detail školy

Organizátor studia Jazyková škola INTERLINGUA s.r.o.
Adresa sídla školy Dr. Skaláka 1455/1, 750 02, Přerov I - Město
Kontakt na společnost tel: 581 217 606
e-mail: interred@interred.cz
web: interred.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti
  • Jazykové kursy (Aj, Nj, Rj, Fr., It., Šp., Port.)
  • Denní pomaturitní studium
  • Čeština pro cizince
  • Speciální odborné jazykové kursy (obchod, právo, medicína, atd.)
  • Přípravné kursy pro vykonání mezinárodních zkoušek PET, BEC, FCE, CAE
  • Výuka individuální a skupinová (max. 8 účastníků ve skupině)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na střední škole z podkategorie:

Všeobecné

23 500 Kč
1. Jednoleté denní pomaturitní studium němčiny
První soukromá škola jazyků v Chrudimi
denní, kvalifikační
Chrudim
25 200 Kč
2. Kadeřník
Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné…
denní, tříleté
Roudnice nad Labem
0 Kč
3. Oděvnictví - marketing v oděvnictví
Střední průmyslová škola oděvní, Prostějov, Vápenice 1
denní, čtvrtletní
Prostějov
4. Communication & Mass Media
University of New York in Prague
denní, bakalářské
Praha 2
25 200 Kč
5. Kuchař-číšník
Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné…
denní, tříleté
Roudnice nad Labem
© 2022 Všechna práva vyhrazena, 0.037s
design: widegrafik.