Veřejná správa a regionální rozvoj - Bakalářské studium

Studium nabízí Trend Partner s. r. o.

Studium nabízí 6 semestrů
Studium je ukončeno titulem Česká zemědělská univerzita
Cena (neplátce DPH) 0 Kč
Poznámka k ceně Platí se první 3 semestry- před zahájením tedy 3 x 15800 Kč, další 3 semestry jsou zdarma Celkem tedy 47 400 Kč
Poplatek za přijímací zkoušky 0 Kč
Lokalita studia Budějovická 421, 391 02, Sezimovo Ústí
Kontakt Ing. Bohumil Bareš
mobil: 605 449 489
e-mail: Bc@trendpartner.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Bakalářský studijní obor Veřejná správa a regionální rozvoj poskytuje absolventům velmi široké základy ekonomických, manažerských a společensko-vědních disciplín s důrazem na bezprostřední využití v praxi.

Absolventi získávají vědomosti o fungování veřejné správy a politického systému. Mají základní znalosti z oblasti ekonomie, managementu, sociologie, filosofie a psychologie.

Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří komplexních předmětů: Obecná ekonomie, Řízení v regionech a Právní a sociální vědy.

Absolventi bakalářského studia oboru Veřejná správa a regionální rozvoj si podávají přihlášky na některé z příbuzných oborů magisterského studia či odcházejí do praxe. V praxi nacházejí uplatnění v oblasti operativního a středního managementu v orgánech veřejné správy, neziskových organizacích, malých a středních podnicích, kulturních zařízeních či institucích občanské společnosti. O jejich dobré připravenosti pro praxi svědčí i zveřejněné výzkumy o míře nezaměstnanosti absolventů vysokých škol, kde u absolventů PEF je dlouhodobě jedna z nejnižších hodnot (1,4 % – poslední údaj – HN ze dne 19. 2. 2016).

Organizace studia

Učební plán najdete na www.trendpartner.cz záložka Bakalářské studium. Jde o kombinované studium a tedy probíhá o víkendech.

Www stránka www.trendpartner.cz/cs/s/verejna-sprava

Detail školy

Organizátor studia Trend Partner s. r. o.
Adresa sídla školy Dub 4, 25801, Kondrac
Kontakt na společnost tel: 605449489
e-mail: Bares@trendpartner.cz
web: www.trendpartner.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Nabízíme Bakalářský a Magisterský stupeň vzdělávání v Konzultačním středisku Sezimovo Ústí – Tábor v oboru Veřejná správa a regionální rozvoj. Garantem vzdělávání je Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Veřejná správa a regionální rozvoj

16 000 Kč
1. Veřejná správa
Vyšší odborná škola Havířov s.r.o.
denní, pomaturitní
Havířov - Podlesí
2. Regionální studia
Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
denní, magisterské
Liberec
88 000 Kč
3. MBA Mezinárodní vztahy a evropská studia
Cambridge Business School s.r.o.
dálkové, MBA
Praha
4. Hospodářská politika a správa
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
denní, bakalářské
Brno
5. Finanční kontrola
Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve…
denní, inženýrské
Zlín
© 2022 Všechna práva vyhrazena, 0.040s
design: widegrafik.