Veřejná správa a regionální rozvoj - Magisterské studium

Studium nabízí Trend Partner s. r. o.

Studium nabízí 4 semestry
Cena (neplátce DPH) 0 Kč
Poznámka k ceně Placené jsou první 2 semestry po 16 800 Kč, zbylé 2 semestry jsou zdarma Tedy celkem 33 200 Kč
Poplatek za přijímací zkoušky 0 Kč
Lokalita studia A.Kančeva 2506, 39001, Tábor
Kontakt Ing. Bohumil Bareš
mobil: 605449489
e-mail: Ing@trendpartner.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Cílem studia magisterského oboru Veřejná správa a regionální rozvoj je teoretická i praktická příprava odborníků mezioborového typu s důrazem na komplexní uplatňování nabytých vědomostí v systému veřejné správy, projektování a řízení regionálního rozvoje. Koncepce oboru vychází z aktuálních potřeb společnosti začleňující se do evropských struktur a vyrovnávající se s institucionálním řádem vyspělé Evropy na začátku 21. století. Důraz je kladen na specifiku rozvoje venkovského prostoru. Získaná kvalifikace umožní absolventům nalézt uplatnění na vysoce odborných či řídících pozicích ve státní správě, místní a krajské samosprávě, ve veřejnoprávních i soukromých institucích sociální péče.

Výukové předměty z oblasti veřejné správy korespondují se zaměřením provozně ekonomické fakulty na ekonomiku a řídící procesy (ekonomie a management) a jsou nezbytným základem pro řídící práci nejen v institucích místní, regionální a státní správy, ale také v malých a středních podnicích soukromé sféry.

Navazující magisterský stupeň studia obsahuje proti bakalářskému stupni vyšší podíl samostatné a tvůrčí práce studentů. Absolventi magisterského oboru získávají znalosti a schopnosti, které jim umožňují řídit a přetvářet pracovní prostředí nebo společenské prostředí, které je složité a u něhož nelze předvídat s jistotou změny. Umějí vyhledávat nové strategické přístupy. Mohou nést plnou odpovědnost za přínos k profesním znalostem a postupy a za posuzování strategických rozhodnutí. Uvažují systémově.

Studium oboru poskytuje absolventům velmi široké základy ekonomických, manažerských a společensko-vědních disciplín s důrazem na bezprostřední využití v praxi. Absolventi se uplatní v institucích místní, regionální i státní správy a mohou pracovat i v malých a středních podnicích soukromé sféry. Koncepce oboru vychází z aktuálních potřeb společnosti integrované do evropských struktur. Příklady společností, ve kterých našli absolventi uplatnění: Finanční úřady ČR, Úřady práce ČR, Policie ČR, Česká správa sociálního zabezpečení. O jejich dobré připravenosti pro praxi svědčí i zveřejněné výzkumy o míře nezaměstnanosti absolventů vysokých škol, kde u absolventů PEF ČZU je jedna z nejnižších hodnot (1,4% – údaj HN ze dne 22.1.2015).

Organizace studia

Učební plán najdete na stránce www.trendpartner.cz záložka Magisterské studium.

Www stránka www.trendpartner.cz/cs/s/preklady-a-tlumoceni
Podmínky přijetí bez přijímací zkoušky

Detail školy

Organizátor studia Trend Partner s. r. o.
Adresa sídla školy Dub 4, 25801, Kondrac
Kontakt na společnost tel: 605449489
e-mail: Bares@trendpartner.cz
web: www.trendpartner.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Nabízíme Bakalářský a Magisterský stupeň vzdělávání v Konzultačním středisku Sezimovo Ústí – Tábor v oboru Veřejná správa a regionální rozvoj. Garantem vzdělávání je Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Veřejná správa a regionální rozvoj

1. Hospodářská politika a správa
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
denní, bakalářské
Brno
2. Regionální studia
Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
denní, magisterské
Liberec
15 000 Kč
3. Veřejná správa
Vyšší odborná škola Havířov s.r.o.
externí, pomaturitní
Havířov - Podlesí
356 950 Kč
4. MBA Projektový management
London International Graduate School
externí, MBA
Praha 4
5. Finanční kontrola
Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve…
denní, inženýrské
Zlín
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.038s
design: widegrafik.