Veterinární prevence

Studium nabízí SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Studium nabízí 4
Lokalita studia Rudolfovská 92, 372 16, České Budějovice
Kontakt Roman Blábolil Ing.
tel: 387 924 112
Fax: 387 924 199
e-mail: skola@soscb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

V průběhu čtyřletého studia se naučíš:

 • pečovat o zdravá i nemocná zvířata
 • ovládat zemědělské stroje, traktory a automobily
 • můžeš získat řidičské oprávnění na traktor, nákladní i osobní automobil a motocykl
 • pracovat s moderními přístroji v laboratořích
 • asistovat při operacích zvířat a provádět některé jednoduché ch i rurgické zákroky
 • desinfekční, desinsekční a deratizační postupy
 • můžeš získat oprávnění pro práci s jedy
 • inseminovat skot, prasata a jiná zvířata a odborně vést porod
 • hygienickým zásadám výroby mléčných, rybích a masných výrobků
 • pracovat s modern í výpočetní technikou a získáš základy běžného účetnictví
 • pečovat o lovnou zvěř
 • můžeš absolvovat kurs a vykonat mysliveckou zkoušku
Organizace studia

denní

Www stránka www.soscb.cz
Studium je ukončeno maturitní zkouška
Podmínky přijetí ne
Uplatnění absolventů - asistent veterinárního lékaře - odborník hygieny potravin - chovatel zvířat - laborant - biotechnik - inseminační, plemenářský a reprodukční technik - klasifikátor jatečných zvířat - podnikatel v zprac. živočišných produktů - asanační technik - pojišťovací referent

Detail školy

Organizátor studia SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Adresa sídla školy Rudolfovská 92, 372 16, České Budějovice
Kontakt na společnost tel: 387 924 111
web: www.sosvaz.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Jsme střední odbornou školou, která při založení 1. října 1886 nesla název Česká rolnická škola v Českých Budějovicích. V zakládací listině je uvedeno, že „účelem školy jest vychovávati řádné samostatné hospodáře, popřípadě zřízence pro velkostatky a nájemce těchto“. Při otevření měla škola ředitele, jednoho učitele a šestnáct studentů. Výstavbou nové, školní a internátní budovy, zřízením školního statku a obsahem výuky, patřila škola k „nejvzorněji zařízeným ústavům tohoto druhu v Rakousko – uherské říši“. V průběhu stodvacetileté historie prodělala škola velké změny a postupně se stala nástupnickou organizací Střední zemědělské technické školy Na Sádkách, Střední zemědělské a Rodinné školy v Nových Hradech a od 1. ledna 2007 byla ke škole organizačně přičleněna i Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Českých Budějovicích.

Naše současnost Škola má tři obory • veterinární prevence

• mechanizace a služby se zaměřením:
Výpočetní technika a automatizace mechanizovaných služeb
Zemědělská mechanizace a služby
Dopravní a servisní služby

• zahradnictví

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na střední škole z podkategorie:

Veterinární vědy

1. Veterinární prevence
SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková…
denní, čtvrtletní
České Budějovice
© 2022 Všechna práva vyhrazena, 0.029s
design: widegrafik.