Lesnictví 41-46-M/01

Studium nabízí Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek

Studium nabízí 4 roky
Poplatek za přijímací zkoušky 0 Kč
Lokalita studia Lesnická 55, 397 01, Písek
Kontakt Zdena Roleníková
tel: +420 382506100
Fax: +420 382506102
e-mail: lespi@lespi.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolventi oboru 41–46-M/01 Lesnictví jsou připravováni tak, aby mohli pokračovat v dalším studiu na vysokých nebo vyšších školách, vykonávat odborné práce v lesním hospodářství, a po získání 10tileté odborné praxe se stát i odbornými lesními hospodáři (ve smyslu zákona o lesích).

Organizace studia

Vyučování probíhá pravidelně v pětidenním týdenním cyklu. Celé čtyři roky se vyučují český jazyk a literatura, cizí jazyk (německý jazyk nebo anglický jazyk), matematika, tělesná výchova, občanská nauka a práce s počítačem. Dále jsou nejprve vyučovány všeobecně-vzdělávací předměty (dějepis, chemie, fyzika, biologie) a tzv. průpravné odborné předměty (lesnická botanika, lesnická zoologie, nauka o lesním prostředí, stroje a zařízení, a další), později přistupují odborné předměty, utvářející profil absolventa: pěstování lesů, lesní těžba, ochrana lesa a životního prostředí, ekonomika, hospodářská úprava lesů, a další. Ve třetím a čtvrtém ročníku si mohou žáci připravující se k dalšímu studiu vybrat navíc volitelný předmět podle svých zájmů, a to biologii a matematiku.

Velký důraz je při studiu kladen na praktické ověřování a procvičování teoretických poznatků. Všechny odborné předměty mají proto praktická cvičení. Kromě nich absolvují žáci v prvém ročníku průběžně individuální odbornou praxi ve školním arboretu, ve druhém ročníku pěstební práce a myslivecké praktikum ve školní honitbě a ve třetím a čtvrtém ročníku vypracovávají žákovské projekty typických lesnických činností na modelových porostech ve školním lesním hospodářském celku „Hůrky“, vzdáleném cca 5 km od města. Kromě toho probíhá část odborné praktické výuky i u různých lesních podniků (Lesy města Písku, Lesní správa K. Schwarzenberga, Lesy České republiky s. p., Vojenské lesy a statky s. p., Jihočeské lesy a. s., Národní park a CHKO Šumava, aj.), protože škola usiluje o to, aby žáci poznali všechny způsoby hospodaření obvyklé v českých lesích (usiluje ale i o to, aby poznali lesní hospodářství v jiných evropských zemích – viz „Zahraniční styky školy“).

Součástí praktické výuky žáků je i příprava k získání řidičského průkazu skupiny „B“, (případně i „T“), loveckého lístku, zbrojního průkazu a základního oprávnění k práci s ruční motorovou pilou.

Www stránka www.lespi.cz
Studium je ukončeno Maturitní zkouška
Podmínky přijetí Bez přijímacích zkoušek

Detail školy

Organizátor studia Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek
Adresa sídla školy Lesnická 55, 397 01, Písek
Kontakt na společnost tel: 382506111
Fax: 382506102
e-mail: lespi@lespi.cz
web: www.lespi.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek – spojení tradice s moderní pedagogikou a odbornými předměty. Nejstarší lesnická škola v České republice. Krásná poloha v jižních Čechách, historické město obklopené lesy. Dobře vybavený areál s arboretem a vlastními domovy mládeže. Školní polesí pro praktická cvičení. Střední odborné vzdělávání s maturitou, obor lesnictví /čtyřleté denní studium/. Střední odborné vzdělávání s výučním listem, obor mechanizátor lesní výroby /tříleté denní studium/ Vyšší odborné vzdělávání (DiS.) obor lesnictví pro absolventy gymnázií a SOŠ /tříleté denní studium nebo tříleté dálkové studium při zaměstnání/ Konzultační středisko Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze, bakalářský studijní program „Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství“. Cvičná škola České zemědělské univerzity v Praze.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na střední škole z podkategorie:

Lesnictví

1. Lesnictví 41-46-M/01
Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola…
denní, čtvrtletní
Písek
2. Lesnictví 41-32-N/01
Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola…
denní, tříleté
Písek
3. Mechanizátor lesní výroby 41-56-H/001
Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola…
denní, tříleté
Písek
© 2022 Všechna práva vyhrazena, 0.028s
design: widegrafik.