Cestovní ruch

Studium nabízí Vysoká škola polytechnická Jihlava

Studium nabízí 3,5 roku
Cena (neplátce DPH) 0 Kč
Poznámka k ceně veřejná vysoká škola
Poplatek za přijímací zkoušky 450 Kč
Lokalita studia Tolstého 16, 586 01, Jihlava
Kontakt studijní oddělení
tel: 420567141181
e-mail: studijni@vspj.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

V rámci studia oboru Cestovní ruch budou absolventi po krátkém zapracování schopni: • řídící činnosti podnikatelských a veřejnosprávních subjektů, činnosti související se založením a chodem podnikatelského subjektu,organizování práce podřízených, sociální komunikace, • komunikace v pracovním týmu, koordinace pracovních postupů a součinnosti jednotlivých útvarů v podniku • koordinace činností různých subjektů podnikatelských a veřejnosprávních činných v cestovním ruchu na úrovni státu, regionu, města • odborné činnosti ve službách aktivního a pasivního cestovního ruchu s ohledem na specifika jednotlivých teritorií, národností a zájmových skupin • zajišťování základních personálních činností • používání základních nástrojů řízení v oblasti pracovněprávních vztahů • plánování činností, sestavování rozpočtu a vyhodnocování dosažených ekonomických výsledků • využívání integrovaných informačních systémů a dalších informačních technologií při poskytování služeb cestovního ruchu • činnosti průvodců a delegátů • orientovat se v právních normách a předpisech cestovního ruchu, kvalitně ovládat právní základy vedení účetnictví, včetně všech potřebných výkazů a s využitím dostupné výpočetní techniky. Na základě informací z účetnictví analyzovat finanční situaci a vyhledat optimální řešení, • zvládnout střediskového řízení firmy z pohledu nákladového i manažerského, včetně dopadů na účetní a daňový systém, • aplikovat marketingové řízení v oblasti cestovního ruchu, • ohodnocovat finanční situaci podniku včetně řešení základních daňových otázek, • aktivně využívat výpočetní techniku pro potřeby řízení, • pracovat v oblasti personálního a finančního managementu institucí veřejné správy nebo různých typů podniků (informační středisko, kulturní památka, odbory cestovního ruchu městských a krajských úřadů).

Organizace studia

viz www.vspj.cz

Www stránka www.vspj.cz
Studium je ukončeno státní závěrečná zkouška
Podmínky přijetí viz www.vspj.cz
Další informace o studiu viz www.vspj.cz
Uplatnění absolventů viz www.vspj.cz
Ubytování, strava a volný čas viz www.vspj.cz

Detail školy

Organizátor studia Vysoká škola polytechnická Jihlava
Adresa sídla školy Tolstého 16, 586 01, Jihlava
Kontakt na společnost tel: 420567141111
Fax: 420567300727
e-mail: vspj@vspj.cz
web: www.vspj.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Cestovní ruch a gastronomie

1. Ekonomika a management
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
denní, bakalářské
Brno
65 000 Kč
2. Management hotelnictví a lázeňství
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.
denní, inženýrské
Praha
19 400 Kč
3. Gastronomie, hotelnictví a turismus - dálkový
Vysoká škola obchodní a hotelová
denní, bakalářské
Brno
0 Kč
4. Cestovní ruch
Vysoká škola polytechnická Jihlava
denní, bakalářské
Jihlava
16 000 Kč
5. Gastronomie a služby cestovního ruchu
Vyšší odborná škola Havířov s.r.o.
denní, pomaturitní
Havířov - Podlesí
© 2021 Všechna práva vyhrazena, 0.042s
design: widegrafik.