Filozofie a společenské vědy

Studium nabízí Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové

Studium nabízí 6
Lokalita studia Hradec Králové
Kontakt ivana.blechova@uhk.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent bude vzdělán nejenom ve filozofii, ale osvojí si i základy dalších společenských věd. Bude tedy připraven k navazujícím magisterským studiím v oblasti filozofie i společenských věd. Všeobecný rozhled, který získá, a zejména schopnost kritického myšlení povedou i k možnosti jeho uplatnění ve veřejné správě, v oblasti neziskových organizací, médií a veřejného (včetně politického) života. Bude vybaven i základními dovednostmi z oblastí práce s počítačem, argumentace, sociologických výzkumů, tvůrčího psaní a mediální komunikace; rozvine též své jazykové znalosti a osvojí si dovednosti spojené s analýzou a tvorbou odborných textů

Podmínky přijetí Podmínkou přijetí úspěšné vykonání Národní srovnávací zkoušky - Test obecných studijních předpokladů (OSP), který zabezpečuje společnost www.scio.cz , s. r. o. (dále jen Scio). Uchazeč ho musí ve školním roce 2007/08 alespoň jednou absolvovat. Test OSP se bude konat v termínech: 24. listopadu 2007, 9. února 2008, 29. března 2008,1.a 31. května 2008 na mnoha místech po celé České i Slovenské republice. Uchazeči bude započítán a automaticky vkopírován do databáze uchazečů nejlepší výsledek dosažený ke dni 31.5.2008 (včetně). Uchazeč tak svůj výsledek fakultě nepředává, výsledky předává fakultě výhradně společnost Scio. Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout k předání výsledku svůj souhlas (uchazeč tak učiní v rámci přihlášky k NSZ). Pro přijímací řízení je u každého testu rozhodující přepočtený percentil, jak jej stanoví společnost SCIO. Každý uchazeč se k testu OSP v rámci NSZ přihlašuje a provádí platbu individuálně přímo u společnosti Scio na adrese www.scio.cz/nsz , případně telefonicky na čísle 234 705 555. Po svém přihlášení a řádném zaplacení obdrží každý uchazeč od společnosti Scio pozvánku k NSZ. Fakulta uchazečům pozvánku k NSZ nezasílá. Detailní informace o NSZ (termíny, místa konání, podmínky průběhu, obsahu zkoušek apod.) viz www.scio.cz/nsz. Za řádný průběh zkoušek i za obsah testů odpovídá společnost Scio. Vzhledem k tomu, že se NSZ konají nejméně ve čtyřech termínech, není možné se při neúčasti na žádném z termínů odvolávat na překážky na straně uchazeče. Náhradní přijímací zkoušku fakulta nekoná.

Detail školy

Organizátor studia Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové
Adresa sídla školy Rokitanského 62, 500 03, Hradec Králové
Kontakt na společnost tel: 493 331 221
e-mail: ivana.blechova@uhk.cz
web: www.uhk.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Filozofie

0 Kč
1. Humanitní studia - Aplikovaná etika
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
dálkové, magisterské
Praha 6
0 Kč
2. Historické vědy - Dějiny evropské kultury
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
denní, bakalářské
Praha 6
0 Kč
3. Historické vědy - Dějiny evropské kultury
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
denní, magisterské
Praha 6
4. Filozofie - bakalářské studium
Filozofická fakulta Univerzita Pardubice
denní, bakalářské
Pardubice
5. Filozofie a společenské vědy
Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové
denní, bakalářské
Hradec Králové
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.038s
design: widegrafik.