Biotechnologie

Studium nabízí Fakulta chemická VUT v Brně

Studium nabízí 3 roky (6 semestrů)
Cena 0 Kč
Cena s 21% DPH 0 Kč
Poplatek za přijímací zkoušky 336 Kč
Lokalita studia Purkyňova 464/118, 612 00, Brno
Kontakt studijní poradce -PhDr. Miroslav Hrstka, Ph.D.
tel: 541 149 326
e-mail: hrstka@fch.vutbr.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Bakalářský studijní obor „Biotechnologie“ na FCH VUT v Brně představuje další rozšíření spektra bakalářských studijních programů a oborů. Zaměření oboru odráží trvale vysoký zájem o studium biotechnologie na FCH VUT v Brně. Umožňuje jednak plynulé pokračování ve studiu v navazujícím dvouletém magisterském studijním programu Potravinářská chemie a biotechnologie (PCHBT), jednak odchod absolventů do praxe a současně reflektuje potenciální rozšíření zájmu o studium včetně možnosti celoživotního vzdělávání pracovníků z praxe. Studium je zaměřeno na získání schopností aktivně využívat matematických, fyzikálních a biochemických prostředků při kontrole a řízení vybraných tradičních chemických technologií, biotechnologií a také ostatních potravinářských technologií a při práci v chemických, biochemických, mikrobiologických a chemicko-technologických laboratořích. Koncepce navrhovaného bakalářského programu je v souladu s aktuálními požadavky kladenými na specializované a vysoce kvalifikované technické pracovníky v moderních biotechnologických a potravinářských výrobách, výzkumných a vývojových laboratořích, v kontrolních a inspekčních institucích i v obchodních organizacích.

Organizace studia

viz. www.fch.vutbr.cz

Www stránka www.fch.vutbr.cz
Studium je ukončeno Bakalářská práce, státní zkouška.
Podmínky přijetí Písemný test z chemie
Uplatnění absolventů Bakalářský studijní obor "Biotechnologie" na Fakultě chemické VUT v Brně představuje další rozšíření spektra oborů v rámci bakalářských studijních programů. Vysoce aktuální a perspektivní obor umožňuje jak plynulé pokračování ve studiu v navazujícím dvouletém magisterském studijním programu Potravinářská chemie a biotechnologie (PCHBT), tak i odchod absolventů do praxe a současně odpovídá rostoucímu zájmu o studium v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků z praxe. Studium je zaměřeno na získání aktivních schopností a znalostí potřebných při řízení a kontrole moderních biotechnologických výrob, fermentačních technologií i ostatních potravinářských, farmaceutických a chemických technologií a při práci v biotechnologických, genetických, biochemických, mikrobiologických i chemických laboratořích. Koncepce navrhovaného bakalářského programu je v souladu s aktuálními požadavky kladenými na specializované a vysoce kvalifikované technické pracovníky v moderních biotechnologických a potravinářských výrobách, výzkumných a vývojových laboratořích, v kontrolních a inspekčních institucích i v obchodních organizacích.
Ubytování, strava a volný čas Kapacita kolejí v areálu kampusu VUT pod Palackého vrchem je dostatečná, rovněž nabídka ubytování v soukromí převyšuje poptávku. Ubytování studentů organizuje samostatná součást VUT v Brně - Koleje a menzy VUT v Brně. Více informací najdete http://www.fch.vutbr.cz/cs/zajemci-o-studium/pruvodce-studiem.html
Požadavky na přijetí zahraničních studentů Stejné jako pro studenty z ČR

Detail školy

Organizátor studia Fakulta chemická VUT v Brně
Adresa sídla školy Purkyňova 118, 612 00 , Brno
Kontakt na společnost tel: + 420 541 149 301
Fax: + 420 541 211 697
e-mail: info@fch.vutbr.cz
web: www.fch.vutbr.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Chemie

1. 2901T003 Hodnocení a analýza potravin
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
denní, magisterské
Pardubice
2. 1401T001 Anorganická a bioanorganická chemie
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
denní, inženýrské
Pardubice
0 Kč
3. Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Fakulta chemická VUT v Brně
denní, bakalářské
Brno
4. 2801T010 Teorie a technologie výbušin
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
denní, inženýrské
Pardubice
5. Program Chemie, obor Chemie pro vzdělávání
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
denní, bakalářské
České Budějovice
© 2021 Všechna práva vyhrazena, 0.056s
design: widegrafik.