Potravinářská chemie

Studium nabízí Fakulta chemická VUT v Brně

Studium nabízí 3 roky (6 semestrů)
Cena 0 Kč
Cena s 21% DPH 0 Kč
Poplatek za přijímací zkoušky 336 Kč
Lokalita studia Purkyňova 464/118, 612 00, Brno
Kontakt studijní poradce -PhDr. Miroslav Hrstka, Ph.D.
tel: 541 149 326
e-mail: hrstka@fch.vutbr.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Bakalářský studijní obor „Potravinářská chemie“ na Fakultě chemické VUT v Brně představuje rozšíření spektra bakalářských oborů v rámci studijních programů. Prakticky zaměřený obor umožňuje jednak plynulé pokračování ve studiu v navazujícím dvouletém magisterském studijním programu Potravinářská chemie a biotechnologie (PCHBT), jednak odchod absolventů do praxe a současně reflektuje potenciální rozšíření zájmu o studium včetně možnosti celoživotního vzdělávání pracovníků z praxe. Studium je zaměřeno na získání aktivních znalostí a schopností při kontrole a řízení vybraných tradičních chemických a potravinářských technologií a při práci v chemických, biochemických, mikrobiologických a chemickotechnologických laboratořích. Koncepce navrhovaného bakalářského programu je v souladu s aktuálními požadavky kladenými na specializované a vysoce kvalifikované technické pracovníky v moderních potravinářských výrobách v podnicích zemědělsko-potravinářského komplexu zejména v regionu jižní a severní Moravy, v kontrolních a inspekčních institucích i v obchodních organizacích.

Organizace studia

viz. www.fch.vutbr.cz

Www stránka www.fch.vutbr.cz
Studium je ukončeno Bakalářská práce, státní zkouška.
Podmínky přijetí Písemný test z chemie
Uplatnění absolventů Absolventi studijního programu Chemie a technologie potravin se uplatní v zemědělsko-potravinářském komplexu, v biotechnologických procesech v chemickém a farmaceutickém průmyslu, v nových oborech průmyslu ochrany životního prostředí, ve státních kontrolních institucích, ve vývoji nových technologií a výzkumu, v obchodních organizacích.
Ubytování, strava a volný čas Kapacita kolejí v areálu kampusu VUT pod Palackého vrchem je dostatečná, rovněž nabídka ubytování v soukromí převyšuje poptávku. Ubytování studentů organizuje samostatná součást VUT v Brně - Koleje a menzy VUT v Brně. Více informací najdete http://www.fch.vutbr.cz/cs/zajemci-o-studium/pruvodce-studiem.html
Požadavky na přijetí zahraničních studentů Stejné jako pro studenty z ČR

Detail školy

Organizátor studia Fakulta chemická VUT v Brně
Adresa sídla školy Purkyňova 118, 612 00 , Brno
Kontakt na společnost tel: + 420 541 149 301
Fax: + 420 541 211 697
e-mail: info@fch.vutbr.cz
web: www.fch.vutbr.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Chemie

1. 1403T001 Analytická chemie
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
denní, inženýrské
Pardubice
2. 3904T007 Inženýrství životního prostředí
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
denní, inženýrské
Pardubice
3. 2801T001 Anorganická technologie
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
externí, magisterské
Pardubice
4. 1604T007 Ochrana životního prostředí
Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
denní, magisterské
Pardubice
0 Kč
5. Potravinářská chemie
Fakulta chemická VUT v Brně
denní, bakalářské
Brno
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.040s
design: widegrafik.