VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ POLITIKA (prezenční i kombinované)

Studium nabízí Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě

Studium nabízí 3 roky
Cena (neplátce DPH) 0 Kč
Poplatek za přijímací zkoušky 250 Kč
Lokalita studia Olbrichova 25, Opava, 746 01, Opava
Kontakt doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc. (vedoucí Ústavu veřejná správa a regionální politika)
tel: +420 553 684 544
e-mail: zuzana.barankova@fvp.slu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent najde uplatnění v orgánech státní správy i samosprávy, v nestátních a soukromých organizacích; bude dostatečně adaptabilní i pro další uplatnění, např. v sociálních službách, v úřadech práce apod. Současně má předpoklady k dalšímu úspěšnému dvouletému studiu v rámci magisterských programů sociální politiky a práce, veřejné správy i veřejné ekonomiky.

Organizace studia

Studium oboru je tříleté v prezenční i kombinované formě. Jeho cílem je příprava odborně zdatných a eticky odpovědných pracovníků na úrovni nižšího a středního managementu v úřadech a organizacích státní správy i samosprávy, nevládních neziskových organizacích, zařízeních sociálních služeb i v soukromých podnicích. Studium je koncipováno dvoustupňově, na soubor společenskovědních disciplín doplněných základy práce s PC a studiem cizího jazyka navazuje paralelní studium dvou předmětových bloků. Blok sociální politiky a sociální práce se opírá především o filozofii a etiku, psychologii a sociologii a zahrnuje speciální přednášky a semináře zaměřené na komunikaci, poradenství a sociální práci s etnickými a menšinovými skupinami včetně imigrantů nebo pachatelů a obětí trestných činů. Blok veřejné správy a regionální politiky vychází ze základů práva, ekonomie, politické i správní vědy, na které navazuje řada standardních předmětů z oblasti teorie i praxe veřejné správy (např. správní právo, veřejná ekonomie, veřejné finance, Evropská unie), aplikované politické vědy i základů regionálních věd. Zvláštní pozornost je přitom věnována problematice transformace a integrace regionů, zejména pohraničních, v rámci CR a EU a otázkám místní politiky i správy v těchto regionech.

Www stránka www.fvp.slu.cz/
Studium je ukončeno Bc.- státní závěrečná zkouška
Podmínky přijetí Test obecných studijních předpokladů – Národní srovnávací zkoušky Scio. Více informací na http://www.scio.cz.
Uplatnění absolventů Absolvent najde uplatnění v orgánech státní správy i samosprávy, v nestátních a soukromých organizacích; bude dostatečně adaptabilní i pro další uplatnění, např. v sociálních službách, v úřadech práce apod. Současně má předpoklady k dalšímu úspěšnému dvouletému studiu v rámci magisterských programů sociální politiky a práce, veřejné správy i veřejné ekonomiky.
Ubytování, strava a volný čas Studenti mají možnost získat ubytování na kolejích univerzity. V minulém akademickém roce byli uspokojeni všichni uchazeči o ubytování. Studenti mohou využívat dotovaného stravování (obědy a večeře) v jedné ze čtyř restaurací a jídelen v Opavě, s nimiž má fakulta smluvní vztahy. Více informací : http://www.fvp.slu.cz/

Detail školy

Organizátor studia Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě
Adresa sídla školy Olbrichova 25, 746 01, Opava
Kontakt na společnost tel: +420 553 684 841
Fax: +420 553 684 839
e-mail: petra.povazska@fvp.slu.cz
web: www.fvp.slu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Veřejná správa a regionální rozvoj

15 800 Kč
1. Veřejná správa a regionální rozvoj - Bakalářské studium
Trend Partner s. r. o.
dálkové, bakalářské
Sezimovo Ústí
2. Hospodářská politika a správa
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
denní, bakalářské
Brno
16 000 Kč
3. Veřejná správa
Vyšší odborná škola Havířov s.r.o.
denní, pomaturitní
Havířov - Podlesí
4. Finanční kontrola
Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve…
denní, inženýrské
Zlín
356 950 Kč
5. MBA Projektový management
London International Graduate School
externí, MBA
Praha 4
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.054s
design: widegrafik.