STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA

Studium nabízí Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě

Studium nabízí 3 roky
Cena (neplátce DPH) 0 Kč
Poplatek za přijímací zkoušky 250 Kč
Lokalita studia Olbrichova 25, Opava, 746 01, Opava
Kontakt Mgr. Petr Slováček, Ph.D. (vedoucí Ústavu středoevropských studií)
tel: +420 553 684 522
e-mail: nina.vackova@fvp.slu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Studium připraví absolventy pro práci v oblasti mezinárodních vztahů a styků na místní a regionální, ale i vyšších úrovních ve veřejné správě, neziskovém sektoru i soukromé sféře. Uplatní se v práci s národnostními menšinami, v mezinárodních organizacích a sdruženích (např. euroregionech) i v dalších aktivitách, včetně přípravy a realizace projektů z fondů EU. Mohou najít uplatnění v diplomatické službě, v domácích i nadnárodních společnostech působících ve střední Evropě i u různých agentur a poradenských firem, ale také u cizinecké policie, celní správy nebo ve střediscích pro migranty a žadatele o azyl. Absolventi mají rovněž předpoklady pro další studium navazujících magisterských programů v rámci mezinárodních teritoriálních studii.

Organizace studia

Tříletý bakalářský studijní obor v prezenční formě připravuje posluchače pro práci v oblasti mezinárodních vztahů a styků především na místní a regionální úrovni. Studium je koncipováno ve dvou blocích. První z nich zahrnuje předměty společenskovědního základu (politologie, ekonomie, právo, filozofie) doplněné o kurzy cizích jazyků, komunikace, poradenství a práce s PC. Na tento základní blok navazuje výuka předmě-tů, seznamujících s novodobým historickým vývojem, politickými, právními a správními systémy středoevropských států, zvláštní pozornost je věnována otázkám integrace po-stkomunistických zemí jak na středoevropské úrovni (Visegrád), tak v rámci EU, problematice historického vývoje a současného právního a politického postavení evropských regionů a národnostních menšin. Skladba prvního bloku studia z velké části koresponduje s obsahem výuky oborů Veřejná správa a regionální politika i Monitorování životního prostředí a umožňuje tak studentům v průběhu prvního roku studia případný přechod na jiný obor.

Www stránka www.fvp.slu.cz/
Studium je ukončeno Bc.- státní závěrečná zkouška
Podmínky přijetí Test obecných studijních předpokladů – Národní srovnávací zkoušky Scio. Více informací na http://www.scio.cz.
Uplatnění absolventů Studium připraví absolventy pro práci v oblasti mezinárodních vztahů a styků na místní a regionální, ale i vyšších úrovních ve veřejné správě, neziskovém sektoru i soukromé sféře. Uplatní se v práci s národnostními menšinami, v mezinárodních organizacích a sdruženích (např. euroregionech) i v dalších aktivitách, včetně přípravy a realizace projektů z fondů EU. Mohou najít uplatnění v diplomatické službě, v domácích i nadnárodních společnostech působících ve střední Evropě i u různých agentur a poradenských firem, ale také u cizinecké policie, celní správy nebo ve střediscích pro migranty a žadatele o azyl. Absolventi mají rovněž předpoklady pro další studium navazujících magisterských programů v rámci mezinárodních teritoriálních studii.
Ubytování, strava a volný čas Studenti mají možnost získat ubytování na kolejích univerzity. V minulém akademickém roce byli uspokojeni všichni uchazeči o ubytování. Studenti mohou využívat dotovaného stravování (obědy a večeře) v jedné ze čtyř restaurací a jídelen v Opavě, s nimiž má fakulta smluvní vztahy. Více informací : http://www.fvp.slu.cz/

Detail školy

Organizátor studia Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě
Adresa sídla školy Olbrichova 25, 746 01, Opava
Kontakt na společnost tel: +420 553 684 841
Fax: +420 553 684 839
e-mail: petra.povazska@fvp.slu.cz
web: www.fvp.slu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Všeobecné

25 200 Kč
1. Prodavač
Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné…
denní, tříleté
Roudnice nad Labem
2. Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
denní, bakalářské
Zlín
4. English Language & Literature
University of New York in Prague
denní, bakalářské
Praha 2
23 500 Kč
5. Jednoleté denní pomaturitní studium angličtiny
První soukromá škola jazyků v Chrudimi
denní, kvalifikační
Chrudim
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.038s
design: widegrafik.