VEŘEJNÁ SPRÁVA A SOCIÁLNÍ POLITIKA (navazující)

Studium nabízí Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě

Studium nabízí 2 roky
Cena (neplátce DPH) 0 Kč
Poplatek za přijímací zkoušky 450 Kč
Lokalita studia Olbrichova 25, Opava, 74601, Opava
Kontakt doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc. (vedoucí Ústavu veřejná správa a regionální politika)
tel: +420 553 684 544
e-mail: zuzana.barankova@fvp.slu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Absolvent studia je připraven uplatnit se jako specialista v profesích sociální práce a veřejné správy s širším teoretickým a praktickým rozhledem, může pracovat jako vedoucí organizací sociální politiky a institucí veřejné správy. Je schopen pracovat v analýze, plánování a v realizaci sociálních koncepcí a programů, při vyhodnocování účinku sociálních změn sociální politiky a veřejné správy či ve specializovaných rolích v oblasti regionální politiky i v soukromé sféře na lokální a místní úrovni.

Organizace studia

Dvouleté magisterské studium v prezenční formě si klade za cíl připravit odborníky v profesích sociální práce a veřejné správy s širším teoretickým a praktickým rozhledem. Proto je důraz kladen na interdisciplinární pojetí problémů veřejné správy a sociální politiky v širších sociálně-politických souvislostech. Páteř studia tvoří modul sociální politiky a sociální práce, modul veřejné správy a regionální politiky a modul metodologie výzkumu. Obor vyváženým způsobem poskytuje poznatky teoretické i aplikované. Informuje o postmoderních vývojových trendech v procesu sociální a ekonomické transformace společnosti. Upozorňuje na vznik tzv. „nových rizik“, která jsou spojována se selháním jedince, skupin i komunit a mohou rozdělovat společnost nejenom v důsledku ekonomického vyloučení, ale i na základě genderové příslušnosti, etnicity, kulturní odlišnosti apod. Obor klade důraz na samostatnou tvůrčí práci v reálném prostředí a schopnosti prosazování koncepčních řešení.

Www stránka www.fvp.slu.cz
Studium je ukončeno Mgr. – státní závěrečná zkouška
Podmínky přijetí Předpokladem pro přijetí je úspěšné ukončení bakalářského studia studijního oboru Veřejná správa a regionální politika nebo příbuzných oborů. PZ: veřejná správa a regionální politika, sociální politika a sociální práce, společenskovědní disciplíny (politologie, filozofie, sociologie, psychologie a ekonomie).
Uplatnění absolventů Absolvent studia je připraven uplatnit se jako specialista v profesích sociální práce a veřejné správy s širším teoretickým a praktickým rozhledem, může pracovat jako vedoucí organizací sociální politiky a institucí veřejné správy. Je schopen pracovat v analýze, plánování a v realizaci sociálních koncepcí a programů, při vyhodnocování účinku sociálních změn sociální politiky a veřejné správy či ve specializovaných rolích v oblasti regionální politiky i v soukromé sféře na lokální a místní úrovni.
Ubytování, strava a volný čas Studenti mají možnost získat ubytování na kolejích univerzity. V minulém akademickém roce byli uspokojeni všichni uchazeči o ubytování. Studenti mohou využívat dotovaného stravování (obědy a večeře) v jedné ze čtyř restaurací a jídelen v Opavě, s nimiž má fakulta smluvní vztahy. Více informací : http://www.fvp.slu.cz/

Detail školy

Organizátor studia Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě
Adresa sídla školy Olbrichova 25, 746 01, Opava
Kontakt na společnost tel: +420 553 684 841
Fax: +420 553 684 839
e-mail: petra.povazska@fvp.slu.cz
web: www.fvp.slu.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Veřejná správa a regionální rozvoj

15 800 Kč
1. Veřejná správa a regionální rozvoj - Bakalářské studium
Trend Partner s. r. o.
dálkové, bakalářské
Sezimovo Ústí
2. Hospodářská politika a správa
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
denní, bakalářské
Brno
16 000 Kč
3. Veřejná správa
Vyšší odborná škola Havířov s.r.o.
denní, pomaturitní
Havířov - Podlesí
4. Finanční kontrola
Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve…
denní, inženýrské
Zlín
356 950 Kč
5. MBA Projektový management
London International Graduate School
externí, MBA
Praha 4
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.043s
design: widegrafik.