Master's degree programme in European Politics

Studium nabízí Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Studium nabízí 2 years
Studium je ukončeno titulem Masarykova univerzita
Cena bez DPH 1 950 €
Cena s 21% DPH 2 359,50 €
Poznámka k ceně per semester
Lokalita studia Masaryk University, Faculty of Social Studies, 60200, Brno
Kontakt Jolana Navratilova
tel: +420 549 49 1914
Fax: +420 549 49 1920
e-mail: admission@fss.muni.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

The graduates of the European Politics program receive the training necessary for a successful professional realization in a number of professional areas. Typical job opportunities include consulting, research and teaching positions at universities, positions in the state administration, positions within the apparatus of political parties, and positions in the diplomatic services. Further outstanding opportunities for professional realization are provided by the institutions of the European Union, as well as by other international organizations. As highly specialized experts, our graduates can also work as journalists, analysts and lobbyists. Finally, our graduates can successfully compete in the business sector and work for private companies in positions requiring analytical skills and excellent knowledge of general developments in contemporary societies.

Www stránka www.fss.muni.cz
Studium je ukončeno Final state exam, Master's thesis

Detail školy

Organizátor studia Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
Adresa sídla školy Joštova 10, 60200, Brno
Kontakt na společnost tel: 549491911
e-mail: info@fss.muni.cz
web: fss.muni.cz/
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Popis činnosti

Fakulta sociálních studií (FSS) vznikla v roce 1998 jako samostatná fakulta Masarykovy univerzity. Samostatnost fakulty orientované na sociální vědy je vyústěním dlouholeté existence některých oborů na Filozofické fakultě, kde byla již v roce 1921 zřízena katedra sociologie – dnes jedno z nejstarších pracovišť svého druhu v Evropě. V roce 2005 se fakulta přestěhovala do nově rekonstruované budovy na Joštově ulici, která nabízí studentům výborné podmínky: moderně řešenou knihovnu s velmi kvalitním fondem zahraničních publikací, dostatečný počet osobních počítačů v počítačových pracovnách, specializovaná DTP studia a multimediální pracovny. Součástí fakulty je i několik místností studentského klubu. Místem vzájemného setkávání a diskusí je prosklená atriová hala, udivující svým prostorovým a architektonickým řešením. Fakulta sociálních studií se zabývá širokým spektrem výzkumné a vývojové činnosti v řadě oborů, které korespondují s obory zde akreditovanými a vyučovanými. Jedná se o základní i aplikovaný výzkum týkající se například rodiny a mladé generace, utváření osobnosti v procesu socializace a individuace, reprodukčních procesů a sociální reprodukce, marginalizovaných skupin, chudoby, nezaměstnanosti, etnicity, politických systémů a situace v České republice i evropském prostoru, mediálních analýz i environmentální problematiky. Výzkumná činnost je finančně podporována řadou domácích i zahraničních grantových agentur a dalších institucí a je realizována v rámci domácí i zahraniční spolupráce. Fakulta se neustále dynamicky rozvíjí a v současné době se zaměřuje na výuku v oborech sociologie, politologie, psychologie, sociální politiky a sociální práce, mediálních studií a žurnalistiky, environmentálních studií, mezinárodních vztahů, evropských studií a nově také genderových studií, sociální antropologie a bezpečnostních a strategických studií. Její snahou je spojovat pedagogické aktivity s vlastním výzkumem, který je prováděn jak na katedrách, tak také na několika výzkumných institutech, jež jsou součástí fakulty. Výuka na FSS je tak permanentně obohacována o nejnovější poznatky základního i aplikovaného sociálně-vědního výzkumu. Fakulta sociálních studií zaznamenává od svého vzniku o studium obrovský zájem, neboť studium sociálních věd skýtá jedinečnou příležitost zkoumat dosud nezmapované sociální a politické změny, jakož i individuální adaptace v dnešním složitém světě. Kromě rozsáhlé spolupráce se zahraničními pracovišti v rámci výzkumu se fakulta internacionalizuje i v oblasti výuky. V současnosti nabízí dva magisterské obory vyučované v angličtině (European Politics a Sociology) a také studium v angličtině ve všech doktorských programech. Nedílnou součástí výuky jsou i další kurzy vyučované v angličtině, většinou z nabídky zahraničních přednášejících. Od akademického roku 2001/2002 je fakulta zapojena také do konceptu celoživotního vzdělávání. Absolventi fakulty nacházejí uplatnění v řadě profesí od státní správy, servisní a poradenské činnosti, výzkumných a analytických pracovišť, vědecko-pedagogické činnosti na vysokých školách až po aparáty politických stran, novinářskou profesi či půdu mezinárodních organizací.

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Politologie

1. International Relations (International Economic Studies)
University of New York in Prague
denní, bakalářské
Praha 2
0 Kč
2. Humanities
Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.
denní, bakalářské
Praha
0 Kč
3. Politologie: Africká studia a Latinskoamerická studia
Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové
denní, doktorandské
Hradec Králové
19 900 Kč
4. Politologie
Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a…
denní, bakalářské
Kolín
19 900 Kč
5. Politologie
Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a…
externí, bakalářské
Kolín
© 2021 Všechna práva vyhrazena, 0.032s
design: widegrafik.