Technologická zařízení

Studium nabízí Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Studium nabízí 3 roky (6 semestrů)
Lokalita studia Nám. T. G. Masaryka 275, Zlín, 762 72, Zlín
Kontakt Ing. Kateřina Sysalová
tel: +420 57-603-1319
e-mail: sysalova@ft.utb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)
Zařazení studia do kategorií
Profil absolventa studia

Charakteristika oboru: Obor se zaměřuje na technologie a zpracování kovových a polymerních materiálů, včetně navrhování strojů, zařízení a nástrojů pro dané aplikace. Důraz je kladen na využití výpočetní techniky pro návrh a dimenzování výrobků z kovových a polymerních materiálů.

Profilující předměty: Technické prostředky automatizace, Procesní inženýrství, Konstrukce forem, Stavba strojů a zařízení, Aplikace výpočetních metod, Zpracovatelské inženýrství polymerů a kompozitů, Elektrotechnika a průmyslová elektronika. Navrhování a dimenzování výrobků. Procesy při zpracování polymerů. Řízení jakosti. Aplikovaná reologie.

Uplatnění absolventů: Studium je značně interdisciplinární. Absolventi se uplatňují v celé řadě průmyslových odvětví jako technologové ve firmách spotřebního a strojírenského průmyslu, v konstrukčních a projektových kancelářích, jako procesní a vývojoví inženýři, nebo na pozicích řízení jakosti v plastikářské či strojírenské výrobě.

Organizace studia

www.ft.utb.cz

Www stránka www.ft.utb.cz
Studium je ukončeno státní zkouška + obhajoba bakalářské práce
Podmínky přijetí U tohoto studijního oboru se přijímací zkouška nekoná. Pořadí pro přijetí bude stanoveno směrnicí k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářské studijní program pro akademický rok 2013/14. Uchazeč podává na Fakultu technologickou pouze jednu přihlášku a bude zařazen do přijímacího řízení pouze v rámci jednoho studijního programu, oboru a formy studia. Fakulta však po přijímacím řízení nabízí nepřijatým uchazečům bezplatné převedení jejich přihlášky na jiný obor s volnou kapacitou. Přesné termíny a veškeré podrobnosti, nutné pro pořízení e-přihlášky i pro další postup přihlášení, budou uvedeny v příslušných směrnicích děkana, které budou dostupné na webových stránkách Fakulty technologické nejpozději v listopadu 2012 pod odkazem "Pro uchazeče", "Směrnice pro přijímací řízení".
Další informace o studiu Obor v rámci studijního programu: Procesní inženýrství
Ubytování, strava a volný čas www.kmz.utb.cz

Detail školy

Organizátor studia Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Adresa sídla školy Náměstí T. G. Masaryka 275, 762 72, Zlín
Kontakt na společnost tel: +420 57 603 1312
Fax: +420 57-721-0172
e-mail: studium@ft.utb.cz
web: www.ft.utb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.studium-skoly.cz)

Zaujalo Vás toto studium?

 
 

Další studia na vysoké škole z podkategorie:

Strojírenství

0 Kč
1. Provozní technika
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká,…
denní, nadstavbové
Brno
2. Technologická zařízení
Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
dálkové, bakalářské
Zlín
0 Kč
3. Puškař
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká,…
denní, tříleté
Brno
4. Mechanizace a služby - výpočetní technika a automatizace…
SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková…
denní, čtvrtletní
České Budějovice
0 Kč
5. Mechanik seřizovač - programování CNC strojů
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká,…
denní, čtvrtletní
Brno
© 2021 Všechna práva vyhrazena, 0.048s
design: widegrafik.